Tupakoinnin lopettaminen

Tupakointi on merkittävin estettävissä oleva kuolleisuuden aiheuttaja maailmassa. Tupakointiin liittyvistä syistä kuolee vuosittain noin 6 000 suomalaista.

Suomessa lähes miljoona ihmistä tupakoi: päivittäin polttaa yli 20 prosenttia miehistä ja 15 prosenttia naisista. Huomioitavaa on, että noin 60 prosenttia tupakoitsijoista haluaisi lopettaa tupakoinnin. 40 prosenttia on yrittänyt lopettamista viimeisen vuoden aikana.

Tupakointi vaurioittaa lähes jokaista elimistön elintä. Siihen liittyy monia sairauksia kuten esimerkiksi sydän- ja verisuonisairaudet, syöpä, hengityssairaudet sekä aivohalvaus. Tupakoinnista seuraava nikotiiniriippuvuus luokitellaan krooniseksi sairaudeksi.

Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina. Jos lopetat tupakoinnin 30-vuotiaana, elinaikasi pitenee keskimäärin kymmenen vuotta. Vielä 60-vuotiaana lopettaessasi saat kolme vuotta lisää elinaikaa.

Myös taloudellisesti tupakointi on merkittävä investointi. Askin päivässä polttava tupakoitsija säästää 2016 euroa vuodessa lopetettuaan. 30 vuodessa säästöä kertyy jo 60 480 euroa eli hyvinkin kahden henkilöauton verran. Työnantajalle työntekijän tupakointi aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia. STM:n (sosiaali- ja terveysministeriö) mukaan työntekijän työn tuottavuuden lasku maksaa työnantajalle 925 euroa/vuosi. Askin päivässä polttava työntekijä viettää tupakkatauolla keskimäärin 17 työpäivää/vuosi. Yhteensä tupakoiva työntekijä aiheuttaa yritykselle noin 2000-2500 euron kulut vuodessa, kun mukaan otetaan sairastamiskustannukset. Monet yritykset ovatkin ryhtyneet tukemaan työntekijöidensä tupakasta vieroitusta yhdessä työterveyshuollon kanssa, mistä on erinomaisia tuloksia.

Terveydenhuollon ammattilaisen antama tuki lopettamisyrityksessä on tehokas. Ammattilaisen tuki yhdistettynä farmakologiseen vieroitushoitoon on tehokkain tapa päästä irti tupakasta. Paras tapa aloittaa tupakasta vieroitus on keskustella oman lääkärin tai hoitajan kanssa ja sopia yksilöllisesti parhaasta tavasta karistaa tupakoitsija itsestä lopullisesti.

Lisätietoa tupakoinnin lopettamisesta saat Käypä hoito -suosituksesta "Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus" (2012).


Eroon tupakasta - Lopettamistavat

Tunnista tupakanhimon laukaisevat tekijät, jotta tiedät mitä vastaan taistelet ja kuinka voit oppia käsittelemään niitä.

 Avaa pdf-versio tästä.


Harkitsetko tupakoinnin lopettamista –esite

Opas sisältää asioita, joita tupakoinnin lopettajan tulisi tietää.

 Avaa pdf-versio tästä.


Minä lopetan –opaslehtinen

Opaslehtinen tupakoinnin lopettamiseen.

 Avaa pdf-versio tästä.

Text SizeAAA