Tutkimus: Sunitinibi-syöpälääke kaksinkertaistaa tautivapaan elinajan verrattuna lumelääkeryhmään potilailla, joilla on haiman neuroendokriininen kasvain.

- Hakemus sunitinibin uudeksi käyttöaiheeksi on jätetty USA:ssa, Euroopassa ja Kanadassa

Tuoreen tutkimuksen mukaan sunitinibi-syöpälääke kaksinkertaistaa tautivapaan elinajan potilailla, joilla on levinnyt haiman neuroendokriininen kasvain. Potilaiden mediaani eloonjääminen ilman taudin etenemistä oli sunitinibilla 11,4 kuukautta. Lumelääkettä saaneiden potilaiden vertailuryhmässä eloonjääminen ilman taudin etenemistä oli 5,5 kuukautta (HR 0.418, p<0.001). Tutkimuslääkkeen lisäksi oireenmukainen hoito oli sallittu molemmissa tutkimusryhmissä.

Tulokset Pfizerin sunitinibi-lääkkeen kliinisestä, kansainvälisestä, satunnaistetusta, vaiheen 3 tutkimuksesta esitettiin äskettäin American Society of Clinical Oncology Gastrointestinal Cancer (ASCO GI) –symposiumissa Orlandossa Floridassa.

Vaiheen 3 tutkimus


Tutkimus oli kansainvälinen, vaiheen 3 tutkimus. Siinä verrattiin sunitinibia lumelääkkeeseen potilailla,

joilla oli etenevä, hyvin erilaistunut, pahanlaatuinen haiman neuroendokriininen kasvain. Yhteensä 86 potilasta satunnaistettiin saamaan sunitinibia (37,5 mg/päivässä, jatkuvalla annostuksella) sekä oireenmukaista hoitoa ja 85 potilasta satunnaistettiin saamaan lumelääkettä ja oireenmukaista hoitoa.

Tulokset osoittivat, että mediaani tautivapaa elinaika oli 11,4 kuukautta sunitinibilla hoidetuilla potilailla ja 5,5 kuukautta lumelääkkeellä hoidetuilla potilailla (riskisuhde 0.418, p<0.001). Sunitinibi myös pidensi kokonaiselinaikaa, tutkimuksen toissijaista päätetapahtumaa (riskisuhde 0.409, p=0.0204).

Haittavaikutukset olivat samankaltaisia kuin muissa sunitinibi -tutkimuksissa on raportoitu. Yleisimmin raportoidut vaikeusaste 3-4:n haittavaikutukset sunitinibi-ryhmässä olivat: neutropenia (12 %), hypertensio (9,6 %), käsi-jalkaoireyhtymä (6 %), leukopenia (6 %), vatsakipu (4,8 %), ripuli (4,8 %), voimattomuus (4,8 %), väsymys (4,8 %) ja hypoglykemia (4,8 %). Vaikeusasteen 5 sydämen vajaatoimintaa todettiin 1,2 %:lla sunitinibi-ryhmän potilaista.

Tämän vaiheen 3 tutkimuksen tuloksen pohjalta USA:n, Euroopan ja Kanadan viranomaisille on jätetty sunitinibin myyntilupahakemus haiman neuroendokriinisille kasvaimille.

Haiman neuroendokriiniset kasvaimet ovat harvinaisia


Neuroendokriiniset kasvaimet jaetaan yleensä kahteen erilliseen luokkaan: karsinoidit ja haiman neuroendokriiniset kasvaimet. Haiman neuroendokriiniset kasvaimet muodostuvat haiman endokriinisessä kudoksessa (hormoneja tuottava) eivätkä kuulu eksokriinisiin kasvaimiin, joita on n. 95 prosenttia kaikista haimasyövistä.

Haiman neuroendokriiniset kasvaimet ovat harvinaisia. Vuosittain ilmenee 2-4 tapausta miljoonaa ihmistä kohden eri puolilla maailmaa. Alaryhmiä ovat insulinoomat, glukagonoomat ja gastrinoomat. Hoitovaihtoehtoja on edelleen vähän.

Sutent) on hyväksytty edenneen ja metastasoituneen munuaissolukarsinooman hoidoksi sekä ruuansulatuskanavan stroomakasvainten (GIST) toisen linjan hoidoksi.

Sunitinibi vaikuttaa estämällä useita kohdemolekyylejä, jotka ovat yhteydessä syövän kasvuun, lisääntymiseen ja leviämiseen. Sunitinibin kaksi tärkeää kohdetta, verisuonten endoteelin kasvutekijän reseptori (VEGFR) ja verihiutaleiden kasvutekijän reseptori (PDGFR), esiintyvät useissa kiinteiden kasvainten tyypeissä. Näillä reseptoreilla ajatellaan olevan tärkeä rooli verisuonten uudismuodostuksessa, joka on edellytys kasvaimen kasvun vaatimalle hapen- ja ravinnonsaannille. Sunitinibi estää myös muita kasvaimen kasvamiselle tärkeitä kohteita, kuten KIT, FLT3 ja RET.

Noin 82 000 potilasta eri puolilla maailmaa on saanut sunitinibi-hoitoa kliinisessä hoitotilanteessa ja tutkimuksissa.

Lisätiedot: Tom Wiklund, lääketieteellinen johtaja, Pfizer Oy: 040 584 3381

Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Työhön kuuluu uusien lääkkeiden, hoitomuotojen ja rokotteiden tutkiminen ja kehittäminen sekä yleisten kansantautien että harvinaisten sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Pfizerin laajaan valikoimaan kuuluu lääkkeitä sekä ihmisille että eläimille. Lääkkeiden lisäksi Pfizer kehittää uusia terveydenhuollon palveluratkaisuja. www.pfizer.fi.

Text SizeAAA