Pfizerin taloudellinen tuki potilasjärjestöille vuonna 2010

(Lääketeollisuus ry, Eettiset ohjeet, kohta IV 50 §, nyk. kohta IV 45 §)

Psoriasisliitto ry EUR 11 050

 • Maailman Psoriasispäivän 29.10.2010 järjestämisen tukeminen EUR 3000
 • Lasten psoriasiksesta kertovan esitteen tekemiseen liittyvien kulujen tukeminen EUR 3000
 • Potilasjärjestön toiminnan tukeminen EUR 1950
 • "Psoriasis kroonisena sairautena" (12.10.2010 Pori) yleisötilaisuuden järjestämisen tukeminen EUR 2000
 • "Psoriasin hoito" (28.10.2010 Kouvola) yleisötilaisuuden järjestämisen tukeminen EUR 1100

Suomen Sydänliitto ry EUR 4000

 • Potilasoppaan painatuskuluihin osallistuminen

Pääkaupunkiseudun Glaukoomapotilaat ry EUR 3000

 • Jäsenpostitusten kulujen tukeminen EUR 1700
 • Tuki Pääkaupunkiseudun Glaukoomapotilaiden yleisötilaisuuksien järjestämiselle EUR 1300

Suomen Migreeniyhdistys EUR 2000

 • Potilasjärjestön toiminnan tukeminen ja apteekkihenkilökunnalle suunnatun koulutuksen järjestämisen tukeminen

Suomen Turner-yhdistys ry EUR 1800

 • Turner-lehden julkaisutuki, taitto- ja painatuskuluihin osallistuminen

Epilepsialiitto ry EUR 1500

 • Tuki Epilepsialiiton tekemälle työlle epilepsiaa sairastavien tiedotukselle ja kuntoutukselle

Syöpäsäätiö EUR 800

 • Roosa Nauha -keräykseen osallistuminen (Roosa Nauhojen hankinta)

Text SizeAAA