Pfizer mukana usealla rintamalla COVID-19:n vastaisessa taistelussa

16.04.2020 klo 12.00

COVID-19-virus

Pfizer julkaisi jokin aika sitten ns. viiden kohdan suunnitelman (Five Point Plan), jossa globaalin COVID-19-epidemian ratkaisemiseksi korostetaan yhteistyön tärkeyttä eri terveydenhuollon toimijoiden kesken, mukaan lukien suuret lääkeyhtiöt, bioteknologiayritykset, viranomaiset ja akateemiset instituutiot.  Kehitteillä on useita rokotteita COVID-19-infektiota vastaan ennen näkemättömän nopealla aikataululla. Tutkijat työskentelevät väsymättä myös lääkkeiden kehittämiseksi COVID-19-infektioon. Tutkimuksen kohteena on joukko muiden tautien hoitoon käytettyjä lääkkeitä, joilla on havaittu alustavaa tehoa koronaviruksia vastaan, sekä uusien lääkeaihioiden kehittäminen tautia aiheuttavaa SARS-CoV-2-virusta vastaan.  

Pfizer tekee työtä maailmanlaajuista COVID-19-pandemian leviämistä vastaan useilla osa-alueilla:

  • Uuden lääkeaihion kehittäminen COVID-19-taudin prekliinisissä malleissa on johtanut myönteisiin tuloksiin
  • Pfizer ja BioNTech ovat tehneet yhteistyösopimuksen COVID-19-rokotteen kehittämisessä
  • Pfizer tutkii ja jakaa tietoa atsitromysiinin mahdollisista antiviraalisista vaikutuksista
  • Pfizer on käynnistänyt kaksi uutta tutkimusta, joissa selvitetään pneumokokkibakteerin ja SARS-CoV-2-viruksen aiheuttamien tautien välistä yhteyttä
  • Pfizer arvioi tutkimuksia JAK-estäjä tofasitinibilla COVID-19-tautiin liittyvän keuhkokuumeen hoidossa.

Uuden COVID-19-lääkeaihion prekliinisissä tutkimuksissa on saatu myönteisiä tuloksia

Pfizer vahvisti aiemmin, että seulontakokeiden perusteella valikoitunut johtomolekyyli ja sitä muistuttavat molekyylit estävät SARS-CoV-2-viruksen monistumiselle keskeistä proteaasientsyymiä. Alustavien tulosten mukaan johtomolekyyli estää SARS-CoV-2-viruksen monistumista solumalleissa. Pfizer tekee prekliinisiä lisätutkimuksia ja arvioi lääkeaihion soveltuvuutta laskimonsisäiseen annosteluun. Jos lisätutkimusten tulokset ovat positiivisia, kliinisen tutkimuksen olisi mahdollista alkaa arviolta vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä.

Pfizer ja BioNTech ovat tehneet yhteistyösopimuksen mahdollisen COVID-19-rokotteen kehittämisessä

Pfizer ja BioNTech SE ovat tehneet globaalin yhteistyösopimuksen rokotekehityksestä COVID-19-tautia vastaan perustuen BioNTechin kehittämään mRNA-rokoteteknologiaan. Yritykset suunnittelevat kliinisiä tutkimuksia useissa eri tutkimusyksiköissä Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Kliinisten tutkimusten on määrä alkaa jo huhtikuun lopussa 2020, mikäli viranomaiset hyväksyvät tutkimusten aloittamisen. Yritykset arvioivat, että vuoden 2020 loppuun mennessä on mahdollista toimittaa miljoonia rokoteannoksia edellyttäen, että rokotteen kehitystyö etenee toivotusti ja jos viranomaiset hyväksyvät rokotteen laajempaan käyttöön. Tuotantokapasiteettia on mahdollista kasvattaa edelleen v. 2021 jopa satoihin miljooniiin rokoteannoksiin.

Lisätietoa: Pfizer Incin 9.4.2020 julkaisema tiedote.

Pfizer tutkii ja jakaa tietoa atsitromysiinin mahdollisista antiviraalisista vaikutuksista

Pfizerin tutkijat julkaisevat katsausartikkelin Clinical Pharmacology and Therapeutics -lehdessä, jossa arvioidaan prekliinisten ja kliinisten tutkimusten perusteella atsitromysiinin mahdollisia antiviraalisia vaikutuksia. Atsitromysiiniä ei ole hyväksytty virusinfektioiden hoitoon.

Pfizerin nykyisten lääkkeiden tutkiminen tietyissä potilaspopulaatioissa

Pfizer ja Liverpool School of Tropical Medicine’s Respiratory Infection Clinical Research Group aloittavat kaksi tutkimusta saadakseen tietoa pneumokokkibakteerin (Streptococcus pneumoniae) ja SARS-CoV-2 -viruksen aiheuttamien tautien välisestä yhteydestä. Tutkimusyhteistyöstä tehdään sopimus lähiaikoina. Tutkimusten tavoitteena on selvittää, ovatko COVID-19-tartunnan saaneet potilaat suuremmassa riskissä saada myös pneumokokin aiheuttama keuhkokuume ja johtavatko molemmat infektiot yhdessä vakavampaan sairauteen ja huonompaan ennusteeseen. Tutkimusrekrytoinnit ovat käynnissä ja tietoja odotetaan tulevien kuukausien aikana.

Italiassa on alkamassa tutkijalähtöinen tutkimus oraalisen JAK-estäjän tofasitinibin käytöstä potilaille, joilla on SARS-CoV-2 -infektioon liittyen interstitiaalinen keuhkokuume. Pfizer tukee tutkimusta apurahalla, lisätietoja tutkimuksesta: clinicaltrials.gov. Pfizer keskustelee eri tutkimuslaitosten kanssa myös muista tutkimuksista tofasitinibilla ja mahdollisesti muilla Pfizerin immunomodulatorisilla lääkkeillä. Tutkimustyö perustuu hypoteesiin, jonka mukaan JAK-kinaasien estolla voitaisiin estää COVID-19-tautiin liittyvässä keuhkokuumeessa esiintyvää sytokiinivälitteistä alveolaarista ja systeemistä tulehdusta, ja edelleen keuhkovaurioita ja akuuttia hengitysvajausoireyhtymää (ARDS). On tärkeää huomata, että tofasitinibia ei ole hyväksytty tähän käyttöaiheeseen, eikä sitä pidä käyttää vakavien infektioiden yhteydessä.

Lisätietoa:

Pfizerin 13.3.2020 julkaisema Five Point Plan