Tupakoinnin terveyshaitat ja tupakointi COVID-19 taudin riskitekijänä

23.06.2020 klo 08.30

Suomessa päivittäin tupakoivien määrä on puolittunut 2000-luvulla ja vuonna 2018 20–64-vuotiaista suomalaisista enää 14 % tupakoi[1]. Määrätietoinen työ tupakoinnin lopettamisen edistämiseksi on huomattu myös maailmalla ja Maailman terveysjärjestö (WHO) palkitsi Suomen sosiaali- ja terveysministeriön toukokuun lopussa Maailman tupakaton päivä -palkinnolla[2]. Suomen ASH ry, eli Action on Smoking and Health ry, on ollut keskeisessä roolissa tupakoinnin vastaisessa työssä. Pfizerin podcastissa Ville Blåfield haastattelee professori Pekka Puskaa, entistä THL:n pääjohtajaa ja kansanedustajaa, joka toimii nykyään Suomen ASH ry:n hallituksen puheenjohtajana.

Podcastin aluksi keskustellaan tupakoinnin haitoista ja Savuton Suomi 2030 -tavoitteesta. Tupakoinnin tunnetuimmat terveyshaitat ovat keuhkosyöpä ja sydän- ja verisuonitaudit, mutta professori Puskan mukaan haittavaikutusten kirjo on todella laaja ja tupakoivalla ihmiselle tupakointi onkin tärkein yksittäinen terveysriski. Tupakoinnin tiedetään aiheuttavan vuosittain tuhansia lisäkuolemia ja lisäävän sairastavuutta, millä on merkittävä vaikutus terveydenhuollon kustannuksiin. Tupakoinnin haitat johtuvat palamisen tuloksena syntyvistä terva-aineista ja hiilimonoksidista sekä nikotiinista.  

Tänä keväänä esimerkiksi WHO[3] ja Suomen ASH ry[4] ovat suositelleet tupakoinnin lopettamista myös COVID-19-pandemian vuoksi. Podcastin loppuosassa keskustellaan COVID-19-taudin  ja tupakoinnin mahdollisesta yhteydestä. Professori Pekka Puska toteaa, että lopullisiin johtopäätöksiin tupakoinnista COVID-19-taudin riskitekijänä vaaditaan laajempia tutkimusaineistoja ja pidempiaikaisia tutkimuksia, mutta jo tässä vaiheessa on selvää, että tupakointi on haitallista myös koronapandemian kannalta. Haitat liittyvät sekä keuhkojen vaurioitumiseen että sydän- ja verisuonitautien riskin kasvamiseen. Pekka Puska muistuttaa, että terveyshyödyt tupakoinnin lopettamisen jälkeen alkavat välittömästi ja lopettaminen kannattaa aina.


 

 

Lähteet

1 https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka#Tupakointi

2 https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maailman-terveysjarjesto-palkitsi-sosiaali-ja-terveysministerion-tupakanvastaisesta-tyosta

3 https://www.who.int/news-room/detail/11-05-2020-who-statement-tobacco-use-and-covid-19

4 https://suomenash.fi/tupakointi-ja-koronavirus/