Skip directly to content

Lääketutkimusta tehdään yhteistyöllä

Tieteen nopea kehitys muuttaa lääketutkimusta: uusia lääkkeitä kehitetään entistä harvemmin vain yritysten sisällä. Yhteistyö eri kumppanien kanssa on yhä tärkeämpää.

Lääkekehitystä tehdään lääketeollisuuden, akateemisen tutkimuksen ja myös lääkeyritysten välisenä yhteistyönä.

Pfizer tekee yhteistyötä monella tavalla: lisenssisopimuksilla, partnerisopimuksilla ja tukemalla tutkijalähtöisiä akateemisia tutkimuksia. Lisäksi luovutamme itsenäisten tutkijoiden käyttöön lääkkeitä tai lääkeaineita esimerkiksi perustutkimusta varten.

Yhteistyö yhä tärkeämpää

Tulevaisuudessa yhteistyö tulee vain korostumaan, koska uusien lääkkeiden kehittäminen on entistä vaativampaa ja kalliimpaa.

Uuden lääkkeen kehittäminen kestää noin 12–16 vuotta ja maksaa 1–1,9 miljardia euroa. Myös riskit lääketutkimuksessa ovat suuria. Vain 1–2 kaikkiaan 10 000 tutkitusta molekyylistä päätyy lopulta lääkkeeksi.

Yhteistyö voi myös nopeuttaa uuden lääkkeen kehitysprosessia.  Lääketieteen jatkuva kehitys lisää ymmärrystä sairauksien syntymekanismeista. Pfizer kehittääkin jatkuvasti uusia toimintatapoja, joilla lääkekehityksestä tulee nopeampaa ja ennustettavampaa.

Lääkehoitoja kehitetään myös entistä kohdennetummin ja pienemmille potilasryhmille. Sen tuloksena syntyy yksilöllisemmin annettavia täsmälääkkeitä.

Yhteistyöllä tuloksia

Lääkekehityksessä pullonkaulana on usein tarvittava infrastruktuuri, riittävät resurssit ja osaaminen, jotka mahdollistavat lupaavimpien ideoiden testauksen ja kehittämisen lääkkeiksi.

Parhaaseen tulokseen päästäänkin yhdistämällä julkisen ja yksityisen sektorin osaaminen. Pfizer tekee yhteistyötä julkisen sektorin kanssa eri maissa, myös Suomessa.

Pfizerin tutkimusyhteistyö Suomessa on tuonut myös merkittäviä tuloksia. Suomessa tehtiin lääketieteellinen läpimurtolöydös, jossa syöpälääkkeelle löydettiin uusi käyttökohde. Tutkimusta johtivat tutkijat Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutista (FIMM) ja HYKS Syöpäkeskuksesta. He tekivät tiivistä yhteistyötä Pfizerin tutkijoiden kanssa.

Yhdysvalloissa puolestaan kansallinen terveysinstituutti NIH panostaa erityisesti perustutkimukseen ja sitä soveltavaan tutkimukseen. Vain pienellä osalla näistä hankkeista on mahdollisuus johtaa lääkekehitykseen.

Mahdollisuudet kuitenkin kasvavat, kun Pfizer ja muut lääkeyritykset tuovat osaamista lupaavien lääketutkimushankkeiden tunnistamiseen ja vastaavat niiden rahoituksesta ja viemisestä varsinaiseen lääkekehitysvaiheeseen.

Pfizer on mukana kuuden muun lääkeyhtiön kanssa FinnGen-hankkeessa, jonka tavoitteena on ymmärtää entistä paremmin sairauksien syitä ja mahdollisia hoitomuotoja. Hanketta koordinoivat Helsingin yliopiston sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tutkijat. FinnGen-tutkimushanke kestää kuusi vuotta.

Lue lisää tutkimusyhteistyöstä kansainvälisiltä sivuiltamme (englanniksi).

CTI-keskukset

Yksi esimerkki Pfizerin lääketutkimusyhteistyöstä on Pfizerin Centers for Therapeutic Innovation -malli (CTI). Kyseessä on ainutlaatuinen yhteistyö lääketeollisuuden ja akateemisten tutkijoiden välillä.

CTI-malli on selvästi erilainen tapa tehdä lääketutkimusta kuin perinteinen malli, jossa lääkettä kehitetään vuosia yrityksen sisällä. Uudessa mallissa Pfizerin omat tutkijat ja akateemiset tiimit työskentelevät yhdessä edistääkseen lupaavan lääkekandidaatin tutkimusta jo alkuvaiheessa.

Pfizerilla on Yhdysvalloissa neljä CTI-keskusta. Lue lisää uudenlaisesta yhteistyöstä kansainvälisiltä sivuiltamme (englanniksi).