Skip directly to content

Pfizerin yrityskulttuuri kannustaa tavoitteellisuuteen

Pfizerilla on oma, sisäinen OWN IT! -yrityskulttuuri. Se kuvaa tapaamme toimia ja tehdä töitä.

OWN IT! koostuu viidestä osa-alueesta, joista muodostuu tekemisen kulttuuri Pfizerilla. Pfizerilaiset soveltavat OWN IT! -mallia jokapäiväisessä työssään eri puolilla maailmaa.

Kulttuurin kautta pfizerilaisia kannustetaan esimerkiksi tekemään asioita uudella tavalla, edistämään pitkän tähtäimen strategioita, luomaan viihtyisää työympäristöä, olemaan tehokkaita ja huolellisia ja keskustelemaan asioista suoraan.

OWN IT!: idea on, että jokainen työntekijä tuntee Pfizerin toiminnan. Se tarkoittaa, että jokainen työntekijä on todella tärkeä osa Pfizerin liiketoimintaa.

OWN IT! antaa rohkeutta miettiä asioita uudella tavalla ja sitouttaa tehtävien ja tavoitteiden toteuttamiseen. Pfizerilla vallitsee yrityskulttuuri, jossa voimme luottaa toinen toisiimme emmekä salli epäasiallista käytöstä.

Arvot ohjaavat toimintaamme  

Pfizerilla on yhdeksän arvoa, jotka auttavat ohjaamaan käyttäytymistämme ja vaikuttavat päätöksentekoomme. Arvot ovat kestäviä periaatteita, jotka kertovat siitä, keitä me olemme ja kuinka meidän tulee toimia. Arvomme ovat:

  1. Rehellinen: Perustamme tekemisemme eettisyyteen ja rehellisyyteen
  2. Ihmistä kunnioittava: Arvostamme erilaisuutta työskentelyn voimanlähteenä
  3. Asiakasta kuuleva: Onnistumme, kun asiakkaamme onnistuu
  4. Vastuullinen: Teemme työtä paremman elämän ja hyvinvoinnin edistämiseksi
  5. Uudistuva: Uudistumme näkemällä mahdollisuuksia ja haastamalla luovuuteen arjessa
  6. Yhteistyötä vaaliva: Olemme sitoutuneita onnistumaan ja menestymään yhdessä
  7. Aikaansaava: Keskitymme olennaiseen ja saatamme asiat loppuun
  8. Omaa työtään johtava: Otamme vastuun omasta tehtävästämme
  9. Laadukas: Aikaansaamme asiakkaan arvostamaa laatua