Skip directly to content

Tietoa tavaran- ja palveluntuottajille

Pfizer toimii eettisesti, avoimesti ja läpinäkyvästi. Edellytämme samanlaista toimintaa myös yhteistyökumppaneiltamme.

Alta löytyy tietoa nykyisille ja myös mahdollisille tuleville tavaran- ja palveluntuottajillemme. Tietoa on muun muassa Pfizerin laskutuksesta, yhteystiedoista, yleisistä hankintaehdoista ja muista hankintoihin liittyvistä asioista.

Pfizerin hankintaehdot (PDF) >

Laskutusohjeet

Pfizerille lähetetyissä laskuissa on selkeästi mainittava seuraavat asiat:

  • Pfizer Oy:n tai Pfizer PFE Finland Oy:n ilmoittama tilausnumero (numero on muotoa (PO) 1234567890)
  • Laskun numero ja päivämäärä
  • Laskutettavan tavaran/palvelun erittely, määrä ja yksikköhinta
  • Laskun loppusumma
  • Pfizerin yhteyshenkilön nimi
  • Laskuttavan yrityksen virallinen nimi ja osoite
  • Laskuttavan yrityksen Y-tunnus
  • Pankkiyhteystiedot

Pfizerin tekemän tavaran tai palvelun hankinnassa sovelletaan Suomen arvonlisä- ja kauppalainsäädäntöä. Maksun vastaanottaja ei joudu maksamaan pankkikuluja Pfizerin maksusuorituksesta.

Laskutusosoite

Pfizer Oy
PO box 12019
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

tai

Pfizer PFE Finland Oy
PO box 9257
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Kaikki Pfizerille osoitetut laskut on lähetettävä yllämainittuihin laskutusosoitteisiin laskutettavan yrityksen mukaan. Osoitteisiin ei tule lähettää muuta päivittäisasiointiin liittyvää kirjeenvaihtoa tai postia.

Tilausnumero

Laskutusta varten tarvitaan Pfizerin tilausnumero. Tilausnumero sisältyy jokaiseen ostotilaukseen, joka on tehty Pfizerin käyttämässä sähköisessä hankintajärjestelmässä.

Tilausnumeron tulee näkyä selvästi kaikissa Pfizerille lähetetyissä laskuissa, jotta maksuliikenne sujuu ilman viivästyksiä. Tilausnumero on mainittava myös kaikissa laskuihin liittyvissä mahdollisissa hyvityslaskuissa.

Ilman tilausnumeroa lähetetyt laskut palautetaan toimittajalle, eikä niiden käsittelyä maksuajan puitteissa voida taata. Puutteellisen laskun maksun myöhästymisestä vastaa laskun lähettäjä.

Mikäli ette ole saaneet tilausnumeroa laskullenne tai laskun tietoihin tulee muutoksia Pfizerin antaman tilausvahvistuksen jälkeen, tulee asiasta ilmoittaa Pfizerin yhteyshenkilölle viipymättä ja ennen alkuperäisestä tilauksesta poikkeavan laskun lähettämistä Pfizerille.

Y-tunnukset

Pfizer Oy: 0194053-9
Pfizer PFE Finland Oy: 2656474-4

Yhteydenotot

Lisätietoja laskutuskäytäntöihin liittyvistä asioista saat omalta Pfizerin yhteyshenkilöltänne tai hankintaosastoltamme, puh. +358 9 4300 40.

Jos yrityksenne yhteystietoihin tulee muutoksia, muistathan ilmoittaa siitä Pfizerin hankintaosastolle.

Laskun maksuun liittyviä puhelintiedusteluja otetaan vastaan numerossa +358 9 4300 4850 (palvelu englanniksi ja ruotsiksi) tai numerossa +358 9 4300 40 (vaihde).