Tietoa lääkepakkauksesta

Lääkepakkaus - Pfizer

Lääkepakkaus ja sen sisältä löytyvä pakkausseloste tarjoavat runsaasti tietoa lääkkeestä.

Lääkepakkaus info - Pfizer

Lääkepakkaus auki info Pfizer

1. Pakkausseloste

Pakkauksen sisältä löytyvässä pakkausselosteessa kerrotaan muun muassa, mitä lääke sisältää, miten se vaikuttaa, miten sitä käytetään ja mitä mahdollisia haittavaikutuksia sillä voi olla. Pakkausselosteen rakenne on sama kaikissa EU-maissa.

2. Läpipainolevy

Läpipainolevyssä on lääkkeen nimi, vaikuttavan aineen nimi, lääkemuoto ja vahvuus. Lisäksi jokaisessa levyssä on lääkkeen kestoaika ja eränumero. Näin tärkeimmät tunnistetiedot ovat saatavilla, vaikka pakkauskotelo häviäisikin.

3. Viivakoodi

Viivakoodia käytetään lääkkeen tunnistamiseen.

4. Pohjoismainen tuotenumero (Vnr)

Jokaisella lääkepakkauksella on oma Vnr-numeronsa, jonka perusteella se voidaan tunnistaa. Vnr-numerolla varmistetaan oikean lääkkeen toimittaminen asiakkaalle.

5. Lääkkeen kauppanimi (lääkkeen nimi ja tarvittaessa myös vahvuus pistekirjoituksella)

Lääkkeen nimen valitsee myyntiluvan haltija ja sen hyväksyy lääkeviranomainen. Sekaannuksien välttämiseksi markkinoilla ei saa olla liian samankaltaisia lääkenimiä.

6. Lääkkeen vahvuus

Vahvuus kertoo, montako milligrammaa, prosenttia tai muuta yksikköä vaikuttavaa ainetta lääke sisältää. Samaa lääkettä voi olla useita eri vahvuuksia.

7. Vaikuttava aine

Lääkkeen vaikuttavan aineen nimi löytyy latinaksi tai suomeksi ja ruotsiksi. Usein nimi on lyhennetyssä muodossa. Samaa vaikuttavaa ainetta sisältäviä lääkkeitä saattaa olla myynnissä usealla eri kauppanimellä.

8. Pakkauskoko

Pakkauskoko kertoo, kuinka paljon lääkettä pakkaus sisältää, esimerkiksi montako tablettia tai annosta pakkauksessa on. Samaa lääkettä on usein saatavilla useita pakkauskokoja.

9. Logo

Kaikissa Pfizerin lääkepakkauksissa on Pfizerin logo.

10. Apuaineet

Vaikuttavan aineen lisäksi lääkepakkauksessa (kotelossa ja/tai pakkausselosteessa) kerrotaan myös valmisteen apuaineista. Näillä on merkitystä etenkin allergisille käyttäjille.

11. “Ei lasten ulottuville eikä näkyville” -lauseke

Kaikissa Suomessa myytävissä lääkepakkauksissa on oltava varoitus “Ei lasten ulottuville eikä näkyville” suomeksi ja ruotsiksi.

12. Valmistuserän tunnus

Batch tai LOT, Erä/Sats tarkoittaa valmistuserän tunnusta, jonka avulla voidaan tarvittaessa selvittää, milloin ja missä lääke on valmistettu ja pakattu.

13. Kestoaika

Käyt.viim./Utg.dat. tai EXP on pakollinen tieto kaikissa lääkkeissä. Merkintä osoittaa, mihin asti Pfizer on osoittanut lääkkeen olevan käyttökelpoinen, jos sitä on säilytetty ohjeen mukaisesti. Esim. päivämäärä 01/2016 tarkoittaa, että lääkettä voi käyttää 31.1.2016 asti. Viimeinen käyttöpäivämäärä on siis kyseisen kuukauden viimeinen päivä.

14. Turvaominaisuudet

Lääkepakkauksen turvaominaisuuksia ovat pakkauskohtainen yksilöllinen tunniste ja peukaloinnin paljastava mekanismi (turvasuljin). Yksilöllinen tunniste (2D-koodi) ja sen silmin luettava muoto sisältävät tuotekoodin (PC) ja sarjanumeron (SN). Yksilöllisen tunnisteen avulla lääkepakkauksen aitous voidaan tarkastaa apteekissa. Peukaloinnin paljastavan mekanismin eheyden tarkistaminen osoittaa, ettei kukaan ole avannut pakkausta valmistuksen jälkeen. Yksilöllinen tunniste ja turvasuljin vaaditaan reseptilääkkeiden ja joidenkin itsehoitolääkkeiden pakkauksiin. 

--

Itsehoitolääkkeet

Ilman lääkemääräystä myytävien lääkkeiden lääkepakkauksiin on vaadittu 9.2.2019 jälkeen merkintä "Itsehoitolääke/Receptfritt läkemedel".