Ota yhteyttäOta yhteyttäPfizerProTerveyden tukena Sivustokartta
HomeAjankohtaistaUutisetIäkäs syöpäpotilas yhteistyön keskiössä  Iäkäs syöpäpotilas yhteistyön keskiössä  

03.04.2023 klo 9.00
 

Syöpään sairastuu tätä nykyä joka kolmas suomalainen jossain elämänsä vaiheessa, ja samaan aikaan hoitojen kehittyessä myös syövästä tulee entistä iäkkäämpien sairaus [1]. On arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä yli 75-vuotiaiden syöpäpotilaiden määrä tuplaantuu nykyisestä [2]. Ikä ei kuitenkaan kerro potilaan toimintakyvystä ja onkin tärkeää, että iäkkäiden syöpäpotilaiden erityistarpeisiin on Suomessa ryhdytty enenevässä määrin kiinnittämään huomiota. Yhtenä keskeisenä mahdollisuutena on geriatrien ja syöpätautien erikoislääkäreiden eli onkologien entistäkin tiiviimpi yhteistyö iäkkään syöpäpotilaan hoitokuntoisuutta arvioitaessa. 
 

Kokonaisvaltainen geriatrisonkologisen arvioinnin malli tukee hoitojen suunnittelussa


Oikean syöpähoidon suunnittelussa ja valinnassa on keskeistä arvioida ja määritellä, ylittääkö hoidosta saatava hyöty riskit ja haitat [3]. On siis tärkeää, että iäkkään potilaan toimintakyvystä on tietoa hoitopäätösten tueksi. Esimerkiksi TAYS:ssa sairaanhoitaja soittaa iäkkäille eli yli 75-vuotiaille syöpäpotilaille, ja soiton perusteella potilas ohjataan tarvittaessa kokonaisvaltaiseen arvioon geriatrin vastaanotolle. Geriatrin arvion perusteella potilaat jaotellaan 

  • hyväkuntoisiin potilaisiin, joille syöpähoidot voidaan toteuttaa normaalien ohjeiden mukaisesti,  
  • potilaisiin, joiden kuntoisuus on heikentynyt ja joille on tehtävä tarkempi kokonaisvaltainen arvio syöpähoitojen suunnittelua varten (esimerkiksi ravitsemustuki, hoitojen mukautus) tai
  • hauraisiin potilaisiin, joille syöpähoitojen antaminen ei ole tarkoituksenmukaista, sillä hoidon haitat olisivat hyötyjä suuremmat.

Geriatri käyttää arvionsa tukena kaikkea saatavilla olevaa informaatiota: tietoa muista potilaan sairauksista, potilaan haastattelua ja havainnointia, potilaan tutkimusta sekä läheisten haastattelua. Arvioinnin jälkeen onkologi saa potilaan saapuessa vastaanotolle tietoa siitä, millainen potilaan kunto on ja voi suunnitella hänelle sopivimman hoidon.
 

Kokonaisvaltaisen geriatrisen arvioinnin malliin liittyy useita hyötyjä 


Geriatri voi tukea potilaan toimintakykyä esimerkiksi arvioimalla potilaan eri sairauksien tilanteen kokonaisvaltaisesti ja optimoimalla lääkitykset sekä ohjaamalla ravitsemusterapiaan, jolloin potilaan toimintakyky voi parantua ja soveltuvuus syöpähoitoihin kohentua. Tutkimuksissa on osoitettu geriatrisonkologisen mallin parantavan iäkkään syöpäpotilaan elämänlaatua, lyhentämättä kuitenkaan elinaikaa [4].

Tutkimusten mukaan se, että onkologi on saanut ensikäynnille käyttöönsä geriatrin arvion tulokset, on lisännyt ikääntyneiden potilaiden ja heidän omaistensa kokemaa tyytyväisyyttä vastaanotolla käytäviin keskusteluihin [5]. Malli on osaltaan lisännyt myös tietoisuutta siitä, mitä syöpähoitoja hauraille potilaille voidaan antaa. Geriatrisen arvionnin malli on käytössä jo useammassa sairaanhoitopiirissä ja tavoite on, että sen käyttö laajenee tulevaisuudessa kattamaan koko Suomen. 
 

Iäkäs syöpäpotilas: hoitokuntoisuus ja geriatrinen arvio -luentosarja terveydenhuollon ammattilaisille 


Artikkeli pohjautuu helmikuussa 2023 järjestettyyn luentoon Iäkäs syöpäpotilas: hoitokuntoisuus ja geriatrinen arvio. Tilaisuudessa luennoitsijoina toimivat TAYS:n moniammatillinen geriatris-onkologinen työryhmä, johon kuuluivat onkologian erikoislääkäri Kaisa Lehtomäki, geriatrian erikoislääkäri Hanna Kerminen sekä syöpähoitaja Teemu Merikumpu. Luennon järjesti Merck-Pfizer -allianssi. 

Lähteet:

  1. https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/. Vierailtu 21.2.2023.  
  2. Syöpäjärjestöt: Syövät vuonna 2030. https://www.syopajarjestot.fi/julkaisut/raportit/syopa-suomessa-2016/syovat-vuonna-2030/. Vierailtu 14.3.2023. 
  3. Mäkelä Siru & Nevala Riikka. Miten ikääntyneen syöpää tulisi hoitaa? Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 2013;129(15):1579-85. 
  4. Soo et al. Integrated Geriatric Assessment and Treatment Effectiveness (INTEGERATE) in older people with cancer starting systemic anticancer treatment in Australia: a multicentre, open-label, randomised controlled trial. Lancet Healthy Longev 2022; 3: e617–27. 
  5. Mohile et al. Evaluation of geriatric assessment and management on the toxic effects of cancer treatment (GAP70+): a cluster-randomised study. Lancet 2021; 398: 1894–904. 
PfizerProTerveyden tukena Sivustokartta Pfizer Tuotteet TutkimusVastuullisuusBlogitTiedotteetUutisetOta yhteyttäIlmoita haittavaikutuksestaVerkkopalvelun käyttöehdotSosiaalisen median kanavien käyttöehdotYksityisyyttä koskevat periaatteetEvästeiden käyttöIlmoittaminen haittavaikutuksesta
Jos haluat ilmoittaa Pfizerin tuotteeseen liittyvästä haittavaikutuksesta, voit lähettää tiedot lomakkeella Ilmoita haittavaikutuksesta tai ottamalla yhteyttä puhelimitse: +358 (0) 9 430 040.

©Pfizer Ltd. 2024 Kaikki oikeudet pidätetään. Sivustolla mainittujen tuotteiden merkinnät voivat vaihdella maittain.