Ota yhteyttäOta yhteyttäPfizerProTerveyden tukena Sivustokartta
Verkkopalvelun käyttöehdotHomeVerkkopalvelun käyttöehdot

Tervetuloa Pfizerin verkkopalveluun!


Lue nämä Käyttöehdot huolellisesti ennen verkkopalvelun avaamista tai sen käyttöä. Avaamalla verkkopalvelun tai käyttämällä sitä vahvistat lukeneesi ja ymmärtäneesi Käyttöehdot, ja sitoudut noudattamaan niitä. Jos et hyväksy Käyttöehtoja, et saa avata verkkopalvelua tai käyttää sitä.

1. Verkkopalvelun käyttö. Tämän verkkopalvelun sisältämät tiedot ovat ainoastaan yleistä tiedotustoimintaa varten. Avaamalla verkkopalvelun ja käyttämällä sitä hyväksyt nämä Käyttöehdot kokonaisuudessaan. Sitoudut toimimaan lain mukaisesti käyttäessäsi tätä verkkopalvelua ja olemaan tekemättä mitään, mikä vahingoittaa tätä verkkopalvelua, haittaa sen toimintaa tai estää muita käyttäjiä käyttämästä sitä.

2. Sisältö. Pfizer pyrkii pitämään verkkopalvelun sisältämät tiedot ajan tasalla ja huolehtimaan niiden oikeellisuudesta, mutta se ei kuitenkaan takaa tietojen virheettömyyttä. Pfizer tai mikään verkkopalvelun luomiseen, tuottamiseen tai jakeluun osallistunut Pfizerin sopimuskumppani ei ole vastuussa mistään välillisistä tai välittömistä vahingoista, joita aiheutuu tämän palvelun avaamisesta tai käyttämisestä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää. Tämä vastuunrajoitus koskee myös tietokonevirusten aiheuttamia vahinkoja. Pfizer ja sen sopimuskumppanit eivät myöskään vastaa mistään välillisestä tai välittömästä vahingosta, joka aiheutuu palvelun sisällön virheistä tai puutteista.

3. Vahingonkorvausvastuu. Käyttäjä vastaa täysimääräisesti Pfizerille tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta, joka johtuu palvelun käytöstä näiden Käyttöehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesti.

4. Kolmansien osapuolten verkkopalvelut ja linkit. Tämä verkkopalvelu saattaa sisältää linkkejä tai viittauksia muihin, kolmansien osapuolten ylläpitämiin verkkopalveluihin, joihin Pfizer ei pysty vaikuttamaan. Tällaiset linkit on tarkoitettu vain avuksi käyttäjille. Tähän verkkopalveluun saattaa myös olla pääsy kolmannen osapuolen ylläpitämiltä sivustoilta, joihin Pfizer ei pysty vaikuttamaan. Pfizer ei ole vastuussa tällaisten sivustojen sisältämien tietojen oikeellisuudesta, eikä se vastaa mistään välillisestä tai välittömästä vahingosta, joka johtuu näistä sivustoista tai niiden sisältämistä tiedoista. Pfizer ei myöskään suosittele tai rohkaise käyttämään verkkopalveluunsa sisältyviä kolmannen osapuolen linkkejä.

5. Lääketieteellinen informaatio. Verkkopalvelu voi sisältää tietoa esimerkiksi sairauksista ja niiden hoidosta. Nämä tiedot on tarkoitettu ainoastaan yleistä tiedotusta varten, eivätkä ne korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön antamia ohjeita. Älä käytä verkkopalvelun sisältämiä tietoja sairauden diagnosoimiseen, vaan ole yhteydessä lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattihenkilöön.

6. Immateriaalioikeudet. Tämän verkkopalvelun koko sisältö on tekijänoikeudella suojattu. Tämän verkkopalvelun sisältöä saa kopioida ainoastaan omaan yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön siten, että kaikki tekijänoikeutta tai muuta omistusta ilmaisevat merkinnät on säilytetty. Muunlainen tämän verkkopalvelun tietojen, tekstin, dokumenttien tai niiden osien kopioiminen, lataaminen, esittäminen, jakelu, muuntelu, julkaiseminen tai välittäminen on kiellettyä ilman Pfizerin nimenomaista suostumusta.  Myös minkä tahansa johdannaistuotteen luominen, joka perustuu kyseisiin kuviin, teksteihin tai dokumentteihin, on kielletty, ellei siihen ole saatu Pfizerin nimenomaista kirjallista suostumusta. Kaikki tässä verkkopalvelussa käytetyt tavaramerkit ovat Pfizer Inc:n, Pfizer Oy:n tai niiden kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tai niiden lisenssinantajien tavaramerkkejä, jollei toisin mainita. Näiden tavaramerkkien tai minkä tahansa muun materiaalin luvaton käyttö on kielletty, ja se saattaa rikkoa tekijänoikeuslakia, tavaramerkkilakia tai muuta soveltuvaa lainsäädäntöä. Pfizer valvoo aktiivisesti immateriaalioikeuksiaan. Pfizerilla on oikeus käyttää hyväkseen mm. tuotekehitykseen, valmistukseen ja markkinointiin mitä tahansa ideoita, käsitteitä, tietotaitoa tai tekniikoita, jotka sisältyvät käyttäjän Pfizerille internetin tai sähköpostin välityksellä lähettämään kysymykseen, kommenttiin, ehdotukseen tai muuhun vastaavaan viestiin.

7. Soveltuva lainsäädäntö. Tämä verkkopalvelu ja sen sisältämät tiedot on suunniteltu noudattaen Suomen lääkelainsäädäntöä sekä Lääketeollisuus ry:n Eettisiä ohjeita. Verkkopalvelun käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Vaikka tämän verkkopalvelun sisältämä tieto on käytettävissä myös Suomen ulkopuolelta, on tämä verkkopalvelu tarkoitettu vain Suomessa asuville henkilöille. Verkkopalvelusta voi olla linkki Pfizer Inc:n sivustolle (Pfizer.com), jonka sisältö ei välttämättä vastaa Suomen lääkelainsäädäntöä.

8. Muuta. Jos jokin näiden Käyttöehtojen kohta todetaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen kohta ei vaikuta muiden ehtojen täytäntöönpanokelpoisuuteen. Pfizerilla on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä Käyttöehtoja tai tämän verkkopalvelun sisältämiä tietoja sekä käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia. Pfizer ei takaa, että palvelu on käytössä keskeytyksettä ja virheettömästi.

9. Riitojen ratkaiseminen. Verkkopalvelun käyttöä koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lain nojalla.

PfizerProTerveyden tukena Sivustokartta Pfizer Tuotteet TutkimusVastuullisuusBlogitTiedotteetUutisetOta yhteyttäIlmoita haittavaikutuksestaVerkkopalvelun käyttöehdotSosiaalisen median kanavien käyttöehdotYksityisyyttä koskevat periaatteetEvästeiden käyttöIlmoittaminen haittavaikutuksesta
Jos haluat ilmoittaa Pfizerin tuotteeseen liittyvästä haittavaikutuksesta, voit lähettää tiedot lomakkeella Ilmoita haittavaikutuksesta tai ottamalla yhteyttä puhelimitse: +358 (0) 9 430 040.

©Pfizer Ltd. 2024 Kaikki oikeudet pidätetään. Sivustolla mainittujen tuotteiden merkinnät voivat vaihdella maittain.