Eettisyys ja vastuullisuus ovat lähtökohtia kaikelle Pfizerin toiminnalle. Olemme avoimia ja toimimme läpinäkyvästi. Noudatamme lääkeyritysten toimintaa säätelevää lainsäädäntöä sekä toimialan omia kansainvälisiä ja suomalaisia eettisiä ohjeita. Myös jokainen Pfizerin työntekijä on sitoutunut noudattamaan näitä ohjeita.

Haluamme olla mukana kehittämässä suomalaista terveydenhuoltoa ja toimimmekin aktiivisesti suomalaisessa yhteiskunnassa. Teemme yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa eettisesti ja kunnioitamme kumppanimme arvoja.

Vastuullisuus

Vaikutamme yhteiskunnassa

Haluamme olla mukana kehittämässä suomalaista terveydenhuoltoa ja toimimmekin aktiivisesti suomalaisessa yhteiskunnassa.

Vastuullisuus

Pfocus-foorumi

Tutustu Pfocus-foorumiimme. 

Vastuullisuus

Yhteistyö lääkäreiden kanssa

Pfizer tekee koulutus- ja tutkimusyhteistyötä suomalaisten lääkäreiden kanssa. 

Vastuullisuus

Yhteistyö potilasjärjestöjen kanssa

Yhteistyömme potilasjärjestöjen kanssa on avointa, keskustelevaa ja tasavertaista kumppanuutta. 

Vastuullisuus

Taloudellisten etuuksien julkistaminen

EFPIAn säännösten mukaisen taloudellisten suhteiden julkistamisen dokumentit

Vastuullisuus

Pfizer pienentää ekologista jalanjälkeään

Kannamme vastuuta ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä. 

Vastuullisuus

Hyväntekeväisyys

Pfizer tukee terveydenhuollon ja hyvinvoinnin kehittämistä Suomessa ja maailmalla.

Vastuullisuus

Eettisyys on lähtökohtamme

Pfizer noudattaa lääkeyritysten toimintaa säätelevää lainsäädäntöä sekä toimialan omia kansainvälisiä ja suomalaisia eettisiä ohjeita. Olemme avoimia ja toimimme läpinäkyvästi.

Vastuullisuus

Antibioottiresistenssin vastainen taistelumme

Toimimme aktiivisesti antibioottiresistenssin leviämisen ehkäisemiseksi.