Keuhkosyöpään sairastuu vuosittain lähes 3 000 suomalaista

15.11.2020 klo 10.00

Marraskuu on kansainvälinen keuhkosyöpäkuukausi.

Marraskuu on kansainvälinen keuhkosyöpäkuukausi. Sen tavoitteena on lisätä maailmanlaajuisesti tietoisuutta keuhkosyövästä ja sen kehittyvistä hoidoista. Globaalisti 11 % kaikista syöpätapauksista on keuhkosyöpiä, mikä tekee siitä yhden maailman yleisimmistä syövistä.[1]  Suomessa keuhkosyöpään sairastuu noin 2 700 henkilöä vuosittain ja se on Suomen Syöpärekisterin tilaston mukaan miesten ja naisten kolmanneksi yleisin syöpätauti.[2]

Keuhkosyöpä on keuhkojen kudoksissa muodostuva syöpä ja se on perinteisesti luokiteltu kahteen päätyyppiin: ei-pienisoluiseen keuhkosyöpään ja pienisoluiseen keuhkosyöpään.[3] Valtaosa keuhkosyövistä on ei-pienisoluisia,[4] joista on vielä olemassa eri tautimuotoja.

Tupakointi on keuhkosyövän suurin riskitekijä, ja jopa noin 90 % keuhkosyövistä on tupakoinnin aiheuttamia [5]. Suomessa kuitenkin noin 15 %:ssa ja USA:ssa noin 20 %:ssa tapauksista potilaalla ei ole tupakointitaustaa.[5,6] Muita keuhkosyövän riskitekijöitä ovat mm. altistuminen tupakansavulle, asbestille, radonille, kromille, arseenille, noelle tai tervalle, sädehoito rintaan tai rinnan alueelle ja oma tai perhehistoria.[6]

Syövän eri vaiheissa pyritään eri keinoin saamaan paras mahdollinen hoitotulos. Varhaisen vaiheen leikkaus mahdollisine neoadjuvanttihoitoineen on ainoa mahdollisesti parantava hoitokeino. Levinnyttä syöpää voidaan hoitaa sädehoidolla, kemo-sädehoidolla, kemoterapialla, kohdennetuilla hoidoilla ja immunoterapialla riippuen syövän alatyypistä ja levinneisyydestä. Näillä hoidoilla voidaan kuitenkin pääsääntöisesti vain hidastaa taudin etenemistä.[6]

Lähteet

1 WHO. Lung cancer fact sheet. Globocan 2018.
2 https://syoparekisteri.fi/assets/files/2020/05/Syopa2018-raportti.pdf Vierailtu 29.10.2020.
3  National Cancer Institute at the National Institute of Health. Lung cancer. http://www.cancer.gov/cancertopics/types/lung . Vierailtu 26.10.2020.
4 National Cancer Institute: SEER Stat Fact Sheets: Lung and bronchus cancer. https://seer.cancer.gov/archive/csr/1975_2012/results_merged/sect_15_lung_bronchus.pdf . Vierailtu 26.10.2020.
5 Aija Knuuttila. Keuhkosyöpä. Terveysportti. http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=ykt00184&p_haku=keuhkosy%C3%B6p%C3%A4 . 5.3.2020. Vierailtu 26.10.2020.
6 American Cancer Society. Detailed Guide: Lung cancer (non-small cell). https://www.cancer.org/cancer/non-small-cell-lung-cancer/treating.html. Vierailtu 26.10.2020.