Ota yhteyttäOta yhteyttäPfizerProTerveyden tukena Sivustokartta
HomeAjankohtaistaUutisetMultippeli myelooma Suomessa – uusi valtakunnallinen kohorttitutkimus Multippeli myelooma Suomessa – uusi valtakunnallinen kohorttitutkimus

23.1.2024 klo 9.30

Multippelin myelooman ilmaantuvuutta, eloonjäämistä ja hoitoa Suomessa tarkasteleva RWD-tutkimusartikkeli on julkaistu Annals of Hematology -lehdessä joulukuussa 2023.

Suomalaiseen rekisteridataan perustuvan retrospektiivisen kohorttitutkimuksen tarkoituksena oli selvittää multippelin myelooman ilmaantuvuutta ja esiintyvyyttä Suomessa vuosina 2015–2019. Tavoitteena oli myös tutkia äskettäin diagnosoituun multippeliin myeloomaan sairastuneiden aikuispotilaiden ominaisuuksia ja seurata potilaiden kokonaiselossaoloaikaa sekä hoitoa vuoden 2020 loppuun saakka. Tutkimusaineisto, mukaan lukien tiedot potilaiden diagnooseista, avohoitolääkityksestä ja kuolleisuudesta, perustui pääosin valtakunnallisiin rekisteriaineistoihin.

Tutkimuksen mukaan multippelin myelooman ilmaantuvuus vuosien 2015–2019 aikana oli yhteensä 2 037 uutta tautitapausta. Keskimääräinen vuotuinen ilmaantuvuus oli 8,8/100 000 ja ikävakioitu ilmaantuvuus oli 3,3/100 000. Prevalenssi eli esiintyvyys vuoden 2019 lopussa oli 32,7 tapausta per 100 000:ta yli 18-vuotiasta asukasta kohti. Potilaiden mediaani-ikä multippeli myelooma -diagnoosin kohdalla oli 71 vuotta ja 48 % sairastuneista oli naisia. Seuranta-ajan mediaani tutkimuksessa oli 2,4 vuotta ja kokonaiselossaoloajan mediaani 4,5 vuotta.

Noin 24 %:lle potilaista suoritettiin autologinen kantasolusiirto vuoden sisällä diagnoosista ja vaihtelu  tutkimusvuosien välillä oli vähäistä. Kantasolusiirron jälkeinen uusiutumisvapaan elossaolon mediaaniaika oli tutkimuksessa 2,9 vuotta. Tietoa sairaalassa annosteltavista lääkkeistä oli saatavilla vain osalle tutkimuskohortin potilaista. Sairaalalääkitystietoa sisältävän alaryhmäanalyysin mukaan immunomodulatorisia lääkkeitä ja/tai proteasomin estäjiä sai ensimmäisen vuoden aikana diagnoosin jälkeen 85,8 % potilaista.

Mikä on multippeli myelooma

Multippeli myelooma on veren ja luuytimen plasmasoluihin liittyvä syöpäsairaus [1]. Yleisin sairauden ilmaantumisikä on noin 70 vuotta. Se on harvinainen alle 40-vuotiailla ja lapsilla sitä ei esiinny. Multippelin myelooman aiheuttajaa ei tunneta ja sen oireet ovat vaihtelevia. Yleisimpiä oireita ovat luustokivut (tyypillisesti selkäkivut), väsymys ja toistuvat tulehdustaudit.[1,2]

Multippelin myelooman hoitoon  on viime vuosina tullut lukuisia uusia hoitomuotoja, muun muassa vasta-ainehoitoja.[2,3] Myeloomaa hoidetaan yleensä erilaisin lääkehoidoin, joista tavallisimpia ovat ns. yhdistelmähoidot eli useamman eri lääkkeen samanaikainen käyttö.  Omien kantasolujen siirtoa käytetään hoitona alle 70–75-vuotiaille hyväkuntoisille potilaille.[2, 3] Multippeliin myeloomaan ei tämän hetkisen tiedon perusteella ole olemassa parantavaa hoitoa, mutta nykyhoidoilla tauti voidaan saada hallintaan ja pystytään lievittämään myös sairauden aiheuttamia oireita. 

Tutkimusartikkeli: Ruotsalainen, J., Lehmus, L., Putkonen, Lievonen J, Kallio A, Raittinen P, Summanen M, Kosunen M, Korhonen M J. Recent trends in incidence, survival and treatment of multiple myeloma in Finland – a nationwide cohort study. Ann Hematol (2023). https://doi.org/10.1007/s00277-023-05571-1.

Muut lähteet
1 Tietoa potilaalle: Myelooma (plasmasolusyöpä). Lääkärikirja Duodecim. veritautien erikoislääkäri Juha Lievonen. 7.12.2022. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00050 
2 Myelooma. Terveyskylän Syöpätalo. https://www.terveyskyla.fi/syopatalo/veritaudit/myelooma. Vierailtu 16.1.2024.  
3 Silvennoinen et al. Miten turvataan myelooman yhdenvertainen hoito tulevaisuudessa? Suomen Lääkärilehti 2022;77(18):841-844. https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/ltk/article/sll53530/search/myelooma 

PfizerProTerveyden tukena Sivustokartta Pfizer Tuotteet TutkimusVastuullisuusBlogitTiedotteetUutisetOta yhteyttäIlmoita haittavaikutuksestaVerkkopalvelun käyttöehdotSosiaalisen median kanavien käyttöehdotYksityisyyttä koskevat periaatteetEvästeiden käyttöIlmoittaminen haittavaikutuksesta
Jos haluat ilmoittaa Pfizerin tuotteeseen liittyvästä haittavaikutuksesta, voit lähettää tiedot lomakkeella Ilmoita haittavaikutuksesta tai ottamalla yhteyttä puhelimitse: +358 (0) 9 430 040.

©Pfizer Ltd. 2024 Kaikki oikeudet pidätetään. Sivustolla mainittujen tuotteiden merkinnät voivat vaihdella maittain.