Ota yhteyttäOta yhteyttäPfizerProTerveyden tukena Sivustokartta
HomeAjankohtaistaUutisetPfizer julkisti terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille maksetut taloudelliset etuudetPfizer julkisti terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille maksetut taloudelliset etuudet

13.06.2022 klo 09.00

Pfizer on julkistanut terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille vuonna 2021 maksetut taloudelliset etuudet verkkosivuillaan muiden Lääketeollisuus ry:n jäsenten tavoin. Julkistus tapahtuu Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten liiton EFPIAn säännösten mukaisesti. 

Pfizer maksoi Suomessa toimiville terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille taloudellisia etuuksia kokonaisuudessaan noin 5,4 miljoonaa euroa vuonna 2021. Tästä tutkimuksen ja tuotekehityksen osuus on noin 4,5 miljoonaa euroa eli noin 83 prosenttia. Terveydenhuollon ammattilaisten osuus kokonaissummasta on noin 367 000 euroa ja terveydenhuollon organisaatioiden osuus noin 415 000 euroa.

Tutkimuksen ja tuotekehityksen 4,5 miljoonan euron summa koostuu pääosin kliinisten lääketutkimusten suorittamisesta maksetuista korvauksista klinikoille ja sairaaloille. Maksuihin sisältyvät tutkimuskeskuksille suoritetut korvaukset tutkimuspotilaiden tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä, tutkimushenkilökunnan palkoista ja hallinnointikuluista. 

Terveydenhuollon ammattilaisten julkistettavat etuudet (noin 367 000 euroa) koostuvat puolestaan palvelu- ja konsulttipalkkioista (joita ovat esimerkiksi luentopalkkiot, asiantuntijalausunnot ja osallistumiset lääketieteellisiin asiantuntijakokouksiin) sekä koulutuskustannuksista. Terveydenhuollon organisaatioiden etuudet (noin 415 000 euroa) koostuvat edellä mainittujen lisäksi myös tutkimus- ja koulutusapurahoista sekä lahjoituksista.

Vuonna 2021 Pfizer on maksanut taloudellisia etuuksia 419 suomalaiselle terveydenhuollon ammattilaiselle, joista 312 eli 74 % on antanut suostumuksensa julkistamiselle. Terveydenhuollon ammattilaisille on maksettu etuuksia keskimäärin 877 euroa ja mediaani etuus on ollut 500 euroa. 

Terveydenhuollon organisaatioiden osalta Pfizer on maksanut vuonna 2021 taloudellisia etuuksia 37 suomalaiselle terveydenhuollon organisaatiolle.

Yhteistyöstä tukea terveydenhuollon kehittämiseen

EFPIAn säännöstö taloudellisten etuuksien julkistamisesta luo yhteisen eurooppalaisen pohjan etuuksien raportoinnille. Pfizer pitää taloudellisten etuuksien julkistamista erinomaisena asiana ja tukee vahvasti EFPIAn työtä läpinäkyvyyden lisäämiseksi lääketeollisuudessa.

”Yhteistyön tekeminen terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa on Pfizerille tärkeää.  Sen avulla voimme tuoda potilaiden ulottuville tehokkaita ja terveyttä edistäviä hoitoja. Yhteistyötä tarvitaan uusien lääkeinnovaatioiden käyttöönotossa ja niiden vaikuttavuuden arvioinnissa suomalaisessa terveydenhuollossa”, Pfizerin yhteiskuntasuhdejohtaja Teija Kotomäki sanoo.

Ensi vuonna Pfizer siirtyy oikeutettuun etuun julkistusperiaatteena

Pfizer siirtyy ensi vuonna julkistamaan (vuoden 2022) terveydenhuollon ammattilaisten taloudelliset etuudet oikeutetun edun (legitimate interest) perusteella. Oikeutettu etu korvaa suostumuksen julkistamiseen liittyvien henkilötietojen käsittelyperusteena. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lähtökohtaisesti Pfizer julkistaa kaikki taloudelliset sidonnaisuudet lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Terveydenhuollon ammattilaisella on kuitenkin mahdollisuus vastustaa henkilötietojen käsittelyä oikeutetun edun perusteella. Yksinkertaistetusti aloite tarkoittaa sitä, että olettama julkistamisesta käännetään vastakkaiseksi nykytilanteeseen verrattuna: tiedot julkistetaan, mikäli terveydenhuollon ammattilainen ei vastuta julkistamista, kun taas aikaisemmin tiedot julkistettiin vain, mikäli Pfizer sai terveydenhuollon ammattilaisen suostumuksen kaikkien etuuksien julkistamiselle. Kaikille terveydenhuollon ammattilaisille lähetetään vuoden lopussa kooste tiedoksi siitä, mitä etuuksia aiotaan julkaista.

”Pfizerilla näemme, että siirtyminen oikeutettuun etuun on luonnollinen askel taloudellisen etuuksien läpinäkyvyyden kannalta”, Teija Kotomäki toteaa. 

Tutkimus- ja tuotekehitysmaksuilla tehdään lääkkeiden kehitystyötä

Tutkimus- ja tuotekehitysmaksut koostuvat sairaaloille ja klinikoille maksetuista korvauksista kliinisten tutkimusten suorittamisesta. Nämä maksut suoritetaan terveydenhuollon organisaatioille, ei yksittäisille lääkäreille. 

Summa koostuu maksuista, jotka kattavat kliinisten lääketutkimusten eri vaiheet, mukaan lukien potilaiden rekrytointi, potilaiden matkakustannukset, poliklinikkakäynnit ja hoitojaksot osastolla, laboratorio-, kuvantamis- ja muut tutkimustoimenpiteet sekä potilaiden hoidon, mukaan lukien vertailuryhmän saama hyvän hoitokäytännön mukainen lääkitys. Tutkimuslääkkeet lääkeyritys toimittaa veloituksetta eikä niiden arvoa huomioida tässä yhteydessä. Lääkeyritykset maksavat myös tutkimuksiin liittyvät hallinnointikulut. Maksut sisältävät myös tutkimushenkilökunnan palkat sekä tutkijalääkäreille tutkimuksen tekemisestä sairaalan maksamat palkkiot. 

Tässä summassa on mukana myös tutkimusyhteistyö, jolla pyritään edistämään genomi- ja terveystiedon hyödyntämistä täsmälääketieteessä ja lääketutkimuksessa. Näissä biopankkiaineistoja hyödyntävissä tutkimushankkeissa on mukana useita julkisia ja yksityisiä toimijoita.

Yhteistyön ansiosta eri osapuolet saavat tietoa ja käytännön kokemuksia uusimmista lääkkeistä ja niiden merkityksestä potilaan hoidossa. Yhteistyötä tehdään myös lääkkeiden vaikuttavuuden ja taloudellisten vaikutusten tutkimiseksi suomalaisessa terveydenhuollossa. 

***
Pfizerin maksamien taloudellisten etuuksien tarkemmat tiedot löytyvät julkistusraportista internetsivuilta osoitteesta https://www.pfizer.fi/efpia. Sivuilta löytyy myös muistio, jossa esitellään julkistamisessa käytetyt menetelmät. Lisätietoja julkistamisesta löytyy EFPIAn sivuilta https://efpia.eu/relationships-code/disclosure-of-payments-to-hcps/ sekä Lääketeollisuus ry:n sivuilta https://www.laaketeollisuus.fi

PfizerProTerveyden tukena Sivustokartta Pfizer Tuotteet TutkimusVastuullisuusBlogitTiedotteetUutisetOta yhteyttäIlmoita haittavaikutuksestaVerkkopalvelun käyttöehdotSosiaalisen median kanavien käyttöehdotYksityisyyttä koskevat periaatteetEvästeiden käyttöIlmoittaminen haittavaikutuksesta
Jos haluat ilmoittaa Pfizerin tuotteeseen liittyvästä haittavaikutuksesta, voit lähettää tiedot lomakkeella Ilmoita haittavaikutuksesta tai ottamalla yhteyttä puhelimitse: +358 (0) 9 430 040.

© Pfizer Ltd. 2022 Kaikki oikeudet pidätetään. Sivustolla mainittujen tuotteiden merkinnät voivat vaihdella maittain.