Lääketurvatoiminta edistää lääkkeiden oikeaa käyttöä

Lääketurvallisuus Pfizerilla

Pfizerin lääkkeitä käyttävien potilaiden turvallisuus on meille kaikkein tärkeintä. Lääke taistelee sairautta vastaan tai ehkäisee sitä. Hyötyjen lisäksi lääkkeisiin liittyy myös haittoja, joiden kokeminen on yksilöllistä.

Potilas saa tietoa haittavaikutuksista pakkausselosteesta, joka tulee lääkepakkauksen mukana. Terveydenhuollon ammattilainen saa nämä tiedot valmisteyhteenvedosta.

Luettelo haittavaikutuksista voi joskus näyttää pitkältä ja pelottavalta. Lääke ei kuitenkaan olisi koskaan saanut myyntilupaa, ellei sen hyötyjä olisi todettu suuremmiksi kuin haittoja.

Lääketurvatoiminta edistää lääkkeiden oikeaa käyttöä

Pfizerilla on eettinen ja lakisääteinen velvollisuus seurata tuotteidensa turvallisuutta. Keräämme jatkuvasti tietoja lääkkeidemme mahdollisista haittavaikutuksista ja teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Kaikilla pfizerilaisilla sekä yhteistyökumppaneillamme on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleista haittavaikutuksista 24 tunnin kuluessa lääketurvayksikköömme, joka ilmoittaa haittavaikutuksista viranomaisille.

Pfizerilla on Suomessa oma lääketurvayksikkö, joka edistää tuotteiden turvallista ja oikeaa käyttöä ja kerää tietoa lääkkeiden käyttökokemuksesta. Sitä saadaan lääkkeiden käyttäjiltä, viranomaisilta ja terveydenhuollon ammattilaisilta. Nämä tiedot päätyvät lopulta tuotteen pakkausselosteeseen. Tietoja kerätään niin kauan kuin lääke on markkinoilla.

Lääkkeen hyöty-haittasuhdetta arvioidaan jatkuvasti

Myyntiluvan saaneiden lääkkeiden hyödyt on katsottu merkittävästi suuremmiksi kuin mahdolliset haittavaikutukset. Lääkkeiden haittavaikutukset täytyy suhteuttaa hoitamattoman sairauden aiheuttamaan haittaan. Lisäksi hoitava lääkäri arvioi aina potilaskohtaisesti hyöty-haittasuhteen.

Viranomaiset arvioivat lääkkeen hyöty-haittasuhdetta ennen myyntiluvan saamista sekä koko lääkkeen elinkaaren ajan. Myyntiluvan saanutta lääkettä on kliinisissä tutkimuksissa testattu rajatulla joukolla potilaita.

Haittavaikutuksista ei voida tietää kaikkea, ennen kuin monet ihmiset ovat käyttäneet lääkettä pidemmän aikaa, koska hyvin harvinaiset haittavaikutukset voivat ilmaantua vasta, kun tarpeeksi suuri joukko ihmisiä on käyttänyt lääkettä.

Lääkkeillä on myönteisiä vaikutuksia miljoonien ihmisten elämään. Monien ihmisten elämänlaatu – ja jopa elämän jatkuminen – on riippuvainen nykyaikaisista lääkkeistä.