Tuotelista

Alla on listattu Pfizerin Suomen markkinoilla olevat lääkkeet. Taulukosta voit avata tietyn tuotteen valmisteyhteenvedon PDF-muodossa.

Valmisteyhteenveto sisältää lääkkeen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Lääkemarkkinoinnin tulee olla viimeisen hyväksytyn valmisteyhteenvedon mukaista. Pakkausseloste on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Pakkausselosteet löytyvät osoitteesta https://laakeinfo.fi/.

LÄÄKETIETEELLINEN TIETOPALVELU (PFIZER MEDICAL INFORMATION)

Lääkkeiden määräämiseen ja toimittamiseen oikeutetut terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat hakea tietoa Pfizerin lääkevalmisteista kirjautumalla Pfizer Medical Information -sivustolle https://www.pfizermedicalinformation.fi/.

Kaikki terveydenhuollon ammattilaiset voivat lähettää Pfizerin lääkevalmisteeseen liittyvän kysymyksen nettilomakkeen kautta https://pmiform.com/HCP/FI?site_code=e-fin, tai ottaa yhteyttä puhelimitse (09) 430 040 tai sähköpostitse [email protected].

MISTÄ LÖYTYY TIETOA PFIZERIN TUOTTEISTA

Lääkkeen käyttäjät (kuluttajat)

  • Jos olet lääkkeen käyttäjä (kuluttaja), on oma hoitava lääkärisi tai muu terveydenhuollon ammattilainen paras henkilö neuvomaan sinua hoitoosi liittyvissä kysymyksissä. 
  • Pfizerin pakkausselosteet löytyvät osoitteesta https://laakeinfo.fi/.
  • Pfizerin lääkkeen käyttäjille on myös joidenkin lääkkeiden osalta tukimateriaalia potilasosiossa osoitteessa: https://www.terveydentukena.fi (kirjautumisen takana). 

Terveydenhuollon ammattilaiset

  • Lääkärit ja farmasistit
    • Lääkäreille ja farmasisteille löytyy lääkkeiden oikeaan ja turvalliseen käyttöön ohjaavia opasmateriaaleja sekä ladattavia lääkkeen määrääjän oppaita ja tietoa Pfizerin lääkkeistä PfizerProsta: https://www.pfizerpro.fi/ (kirjautumisen takana).
  • Hoitajat 
    • Hoitajat voivat ladata Pfizerin lääkkeiden oikeaan ja turvalliseen käyttöön ohjaavia opasmateriaaleja hoitajille tarkoitetusta osiosta osoitteesta  https://www.terveydentukena.fi (kirjautumisen takana).