Pfizer tukee tiedettä Suomessa

Tutkimustoiminta Suomessa - Pfizer

Pfizerilla on aktiivista tutkimustoimintaa Suomessa. Pfizer tekee Suomessa kliinisiä lääketutkimuksia ja on mukana rahoittamassa useita julkisen ja yksityisen välisiä tutkimusyhteistyöhankkeita. Vuosittain meneillään on useita kliinisiä tutkimuksia, joihin osallistuu satoja suomalaisia potilaita ja tutkittavia. 

Suomessa on hyvät edellytykset lääketieteelliselle tutkimukselle. Maassamme on kansainvälisesti arvostettuja tutkijoita ja pitkä tutkimushistoria.

Lisäksi julkinen terveydenhuoltomme on korkeatasoista ja potilaat ovat sitoutuneita hoitoihin.

Lääkekehitys työllistää suomalaisia

Korkeatasoinen lääketutkimus hyödyttää kaikkia osapuolia. Tutkimukseen osallistuvat potilaat saavat lääkkeet ja hoidot ilmaiseksi, ja tutkijat puolestaan saavat varhaisen vaiheen kokemusta uusimmista lääkkeistä ja hoidoista.

Lisäksi lääkekehitys työllistää Suomessa vuosittain satoja ihmisiä ja lääketeollisuus korvaa tutkimuksissa käytettäviä lääkkeitä vuosittain kymmenillä miljoonilla euroilla.

 

Uusi lääkkeen vaikutuskohde löytyi Suomessa

Pfizer on osaltaan edistämässä kansallisen terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian toteutumista, ja tavoittelemme Suomeen terveysalan tutkimusinvestointeja.

Pfizerin tutkimusyhteistyö Suomessa on tuonut myös konkreettisia tuloksia. Suomessa tehtiin lääketieteellinen läpimurtolöydös, jossa syöpälääkkeelle löydettiin uusi käyttökohde. Tämän kansainvälisen yhteistyöhankkeen tulokset julkaistiin helmikuussa 2015 arvostetussa tiedelehti Naturessa.

Tutkimuksessa osoitettiin, että munuaissyövän hoidossa käytössä oleva, Pfizerin kehittämä lääkeaine tehoaa myös tietyn geenimuutoksen omaaviin vaikeasti hoidettaviin leukemioihin. Tutkimusta johtivat tutkijat Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutista (FIMM) ja HYKS Syöpäkeskuksesta. He tekivät tiivistä yhteistyötä Pfizerin tutkijoiden kanssa.  

Käynnissä olevat tutkimukset Suomessa

Suomessa on käynnissä vuosittain kymmeniä kliinisiä lääketutkimuksia kymmenissä tutkimuskeskuksissa. Lääketutkimuksiin osallistuu Suomessa joka vuosi satoja potilaita ja tutkittavia. Yhteistyömme suomalaisen tiedeyhteisön kanssa on monipuolista ja tuloksekasta. Olemme ylpeitä siitä, kuinka voimme edistää suomalaista alan osaamista.

Pfizerin lääketutkimuksiin voit tutustua sivustolla: kansainvälisiltä sivuiltamme (englanniksi).

Kliinisistä lääketutkimuksista ja niiden tuloksista voit lukea myös clinicaltrials.gov -sivustolta.