Ota yhteyttäOta yhteyttäPfizerProTerveyden tukena Sivustokartta
HomeTutkimusTerveytesi tähdetKivutonta kirurgiaa - yleisanestesian lyhyt historiaKivutonta kirurgiaa - yleisanestesian lyhyt historia

Jo ennen ajanlaskumme alkua luonnonkasveista saatavia aineita kuten oopiumia ja kannabista käytettiin kivunhoitoon lääketieteellisten toimenpiteiden aikana, kun haluttiin vähentää potilaan kärsimystä tuntoaistia lamaamalla. Nykyaikaisen anestesian historian katsotaan kuitenkin alkaneen vasta 1840-luvulla, kun ilokaasun ja eetterin avulla potilaille onnistuttiin tekemään hampaanpoistoja ja muita kirurgisia toimenpiteitä kivuttomasti nukutuksessa.[1-3]
 

Potilaan kivuntunne – kirurgian haaste


Virallisen lääketieteellisen määritelmän mukaan kipu on ”epämiellyttävä aisti- ja tunnekokemus, joka liittyy kudosvaurioon tai sen uhkaan, tai tällaista kokemusta muistuttava tuntemus”[4]. Kajoavissa toimenpiteissä potilaan kokema kivuntunne saattaa aiheuttaa tahdonalaisen liikkeen lisäksi myös potilaan hermostollisista reaktioista johtuvaa tahatonta liikkumista. Tarkkuutta vaativissa kirurgisissa toimenpiteissä tämä saattaa aiheuttaa vakavia haittoja. Anestesian perimmäinen syy onkin antaa lääkärille mahdollisuus hoitaa potilasta mahdollisimman hyvin ilman, että potilas kokee kipua.

Anestesialla tarkoitetaan kiputunnottomuuden tilaa, joka saadaan aikaan yhdellä tai useammalla lääkeaineella. Yleisanestesiassa eli nukutuksessa käytetään samanaikaisesti useita lääkeaineita, joilla pyritään aikaansaamaan ja ylläpitämään tajunnanmenetys ja kiputunnottomuus sekä lamaamaan tahdonalainen lihastoiminta ja estämään hermoston reagointi. Kirurgisessa yleisanestesiassa potilas on syvässä tajuttomuuden tilassa, jossa hänen hengitystään ylläpidetään koneellisesti ja elintoimintojaan tarkkaillaan jatkuvasti. Onnistuneessa yleisanestesiassa potilas ei tunne kipua toimenpiteen aikana eikä hänelle jää nukutuksen ajalta mitään muistikuvia.[5-7] Anestesiassa lasketaan sekä tietoisuuden tason että havaitsemisen taso normaalia syvää unta alemmas lääkkeellisesti, ks. kuva.

Hengityksen mekaaninen hallinta ja seuranta kehittyvät


Ensimmäisissä nukutuksissa 1800-luvun puolivälissä käytettiin hengitettäviä kaasuja, joilla kaikilla oli omat haasteensa: ilokaasun käyttö ja annostelu oli hankalaa, eetteri aiheutti pahoinvointia ja kloroformi taas lisäsi kuolemantapauksia. 1800-luvun loppupuolella kaasujen käyttöön kehitettiin laitteita, joilla pystyttiin paremmin hallitsemaan höyryjen annostelua toimenpiteen aikana. Myöhemmin opittiin käyttämään eri kaasujen seoksia hallitusti sekä seuraamaan potilaan tilaa mm. aivosähkökäyrällä (EEG) vakaamman ja potilaille turvallisemman anestesian saavuttamiseksi. [2-3]

Suurin teknologinen harppaus otettiin 1900-luvun puolivälissä, kun hengitettävien nukutusaineiden annostelu yhdistettiin mekaanisiin hengityskoneisiin. Yleisimpien anestesiassa käytettävien aineiden vaikutukset tunnettiin, ja potilaan tilaa anestesian aikana osattiin seurata monin tavoin. Hengityskoneessa olevan potilaan hengitystä ja hapensaantia pystyttiin hallitsemaan koko toimenpiteen ajan syvässäkin nukutuksessa, mikä lisäsi anestesian turvallisuutta ja vähensi potilaan kokemia haittoja.[2-3]

Nykyään anestesiassa käytetään sekä hengitettävien kaasujen että suoneen annosteltavien lääkeaineiden yhdistelmiä: nukutusainetta käytetään potilaan nukuttamiseen, kipulääkettä kudosvauriosta syntyvän kivun torjumiseen ja lihasrelaksantteja liikkumattomuuden varmistamiseen[6]. Vaikka uusia anestesian aikana käytettäviä lääkeaineita ei ole tullut markkinoille 30–40 vuoteen, lääkkeiden yksilöllistä annostelua, ja erityisesti nukutuksen aikaista seurantaa sekä anestesian haittavaikutusten vähentämiseen tähtääviä menetelmiä kehitetään aktiivisesti[5, 8].

Tahattoman hereillä olon pelko


Potilaalle anestesia voi herättää pelkoja, joista yleisin on tahattoman hereillä olon pelko. Nukutetun potilaan hereillä olon mahdollisuudesta on tiedetty niin kauan kuin anestesioita on annettu, mutta vasta 1940-luvulla lihasrelaksanttien tultua yleiseen käyttöön potilas saattoi olla hereillä tietoisena itsestään ja ympäristöstään kykenemättä lihasrelaksaation vuoksi ilmaisemaan hereillä oloaan tai mahdollista kokemaansa kipua. Sekä anestesiassa käytettävien laitteistojen ja nukutuksen aikaisen seurannan kehittyminen että koko ajan lisääntyvä ymmärrys aivojen toiminnasta ja tietoisuuden/tiedottomuuden rajapinnasta ovat tehneet tahattomasta hereillä olosta hyvin harvinaista.[6, 9-10]

 

Monien kivunhoidossa ja anestesiassa käytettävien lääkeaineiden tehossa ja vaikutusnopeudessa on yksilöllisiä, potilaiden geneettisestä vaihtelusta johtuvia eroja [11]. Farmakogeneettiseen tietoon perustuva yksilöllinen lääkeannostelu lisää lääkehoidon turvallisuutta ja vähentää lääkkeiden haittavaikutuksia[12].

Tiedolla ja teknologialla potilaan ja lääkärin parhaaksi


Teknologian kehittyminen sekä lisääntyvä ymmärrys aivojen toiminnasta ja tietoisuuden neurofysiologiasta mahdollistavat entistä täsmällisemmän, luotettavamman ja monipuolisemman anestesian seurannan. Nykyaikaisilla kuvantamismenetelmillä voidaan tehdä aivojen toiminnallista kuvantamista eli seurataan aivojen eri osien aktiivisuuden muutoksia anestesian aiheuttaman tajunnanmenetyksen ja tajunnan palautumisen aikana[6, 13]. Aivokirurgisten toimenpiteiden aikana potilas voidaan tarvittaessa jopa herättää tekemään neurologisia testejä kesken leikkauksen[14].

Jokaisen leikkaavan kirurgin tavoitteena on potilaan kivuttomuus sekä toimenpiteen aikana että sen jälkeen. Toimiva anestesia onkin monen kirurgisen toimenpiteen onnistumisen edellytys.

Lähteet:

 

 1.  Markel H. 2013. The painful story behind modern anesthesia. PBS News Hour 16.10.2013. Viitattu 12.9.2022. 
 2. Forsius A. 2003/2005. Anestesian historiaa ennen 1900-luvun alkua. Viitattu 12.9.2022. 
 3. Romero-Ávila P, Márquez-Espinós C, Cabrera Afonso JR. Historical development of the anesthetic machine: from Morton to the integration of the mechanical ventilator. Braz J Anesthesiol. 2021 Mar-Apr;71(2):148-161. doi: 10.1016/j.bjane.2021.02.017. Epub 2021 Feb 10. PMID: 33894858; PMCID: PMC9373687. 
 4. Kalso E. 2021. Kivun uusi määritelmä. Lääkärilehti (verkkolehti 28.4.2021). 
 5. Olkkola K & Kontinen V. 2015. Anestesiologian ja tehohoidon tutkimuksen tulevaisuus. Duodecim 2015;131(20):1911-2. 
 6. Yli-Hankala A & Scheinin H. 2015. Voiko anestesian syvyyttä mitata aivosähkökäyrällä? Duodecim 2015;131(20):1929-36. 
 7. Laureys S. The neural correlate of (un)awareness: lessons from the vegetative state. Trends Cogn Sci. 2005 Dec;9(12):556-9. doi: 10.1016/j.tics.2005.10.010. Epub 2005 Nov 3. PMID: 16271507. 
 8. Pöyhia R & Pöyhiä T. 2011. Kuka valvoo, miten potilas nukkuu? Duodecim 2011;127(9):861-3.
 9. Yli-Hankala A. 1998. Nukkuuko potilaani? Duodecim 1998;114(16):1563-.
 10. Ranta S ym. 1994. Hereillä olo yleisanestesian aikana. Duodecim 1994;110(21):1967-. 
 11.  Terveytesi tähdet: Geenit kertovat - mutta mitä?
 12. Pennanen E ym. 2021. Farmakogeneettiset testit lääkehoidon tukena. Duodecim 2021;137(5):525-32. 
 13.  Terveytesi tähdet: Kerro, kerro kuvastin – kuvantamisella tietoa ihmiskehon rakenteesta ja toiminnasta
 14. Laakso A ym. 2018. Valveilla olevan potilaan aivokirurgia. Duodecim 2018;134(4):325-32. 
Aiheeseen liittyvät artikkelit

Tutkimus

Terveytesi tähdet

We've implemented an unprecedented, comprehensive preparedness plan to control our site operations. Here's the latest.

Tutkimus

Lääketieteen historia

We've implemented an unprecedented, comprehensive preparedness plan to control our site operations. Here's the latest.

Tutkimus

Antibiootit - terveydenhuollon kivijalka, jonka emme saa antaa sortua

We've implemented an unprecedented, comprehensive preparedness plan to control our site operations. Here's the latest.

Tutkimus

Pieni pilleri, suuri vaikutus

We've implemented an unprecedented, comprehensive preparedness plan to control our site operations. Here's the latest.

Tutkimus

Rokotteet - lääketieteen menestystarina 

We've implemented an unprecedented, comprehensive preparedness plan to control our site operations. Here's the latest.

Tutkimus

Lääketutkimuksen keskiössä on potilas

We've implemented an unprecedented, comprehensive preparedness plan to control our site operations. Here's the latest.

Tutkimus

Suomessa tehtävästä lääkekehityksestä hyötyvät etenkin potilaat

We've implemented an unprecedented, comprehensive preparedness plan to control our site operations. Here's the latest.

Tutkimus

mRNA - biologian ytimestä rokotteeksi

We've implemented an unprecedented, comprehensive preparedness plan to control our site operations. Here's the latest.

Tutkimus

Soluviljely mahdollistaa turvallisen ja luotettavan lääketutkimuksen

We've implemented an unprecedented, comprehensive preparedness plan to control our site operations. Here's the latest.

Tutustu

Diagnostiikka ennen ja nyt - täsmällisen taudinmäärityksen jäljillä

We've implemented an unprecedented, comprehensive preparedness plan to control our site operations. Here's the latest.

Tutkimus

Lääke- ja rokotetutkimuksen arvo

We've implemented an unprecedented, comprehensive preparedness plan to control our site operations. Here's the latest.

PfizerProTerveyden tukena Sivustokartta Pfizer Tuotteet TutkimusVastuullisuusBlogitTiedotteetUutisetOta yhteyttäIlmoita haittavaikutuksestaVerkkopalvelun käyttöehdotSosiaalisen median kanavien käyttöehdotYksityisyyttä koskevat periaatteetEvästeiden käyttöIlmoittaminen haittavaikutuksesta
Jos haluat ilmoittaa Pfizerin tuotteeseen liittyvästä haittavaikutuksesta, voit lähettää tiedot lomakkeella Ilmoita haittavaikutuksesta tai ottamalla yhteyttä puhelimitse: +358 (0) 9 430 040.

©Pfizer Ltd. 2024 Kaikki oikeudet pidätetään. Sivustolla mainittujen tuotteiden merkinnät voivat vaihdella maittain.