Uusia lääkeinnovaatioita tehdään entistä useammin yhteistyössä

Lääketutkimusta tehdään yhteistyöllä

Tieteen nopea kehitys muuttaa lääketutkimusta: uusia lääkkeitä kehitetään entistä harvemmin vain yritysten sisällä. Yhteistyö eri kumppanien kanssa on yhä tärkeämpää.

Lääkekehitystä tehdään lääketeollisuuden, akateemisen tutkimuksen ja myös lääkeyritysten välisenä yhteistyönä.

Pfizer tekee yhteistyötä monella tavalla: lisenssisopimuksilla, partnerisopimuksilla ja tukemalla tutkijalähtöisiä akateemisia tutkimuksia. Lisäksi luovutamme itsenäisten tutkijoiden käyttöön lääkkeitä tai lääkeaineita esimerkiksi perustutkimusta varten.

Yhteistyö yhä tärkeämpää

Tulevaisuudessa yhteistyö tulee vain korostumaan, koska uusien lääkkeiden kehittäminen on entistä vaativampaa ja kalliimpaa.

Uuden lääkkeen kehittäminen vie keskimäärin yli 10 vuotta. Lääkekehitys sisältää useita vaiheita, ja epäonnistumisen riski on merkittävä. Vain 1–2 kaikkiaan 10 000 tutkitusta molekyylistä päätyy lopulta lääkkeeksi.

Yhteistyö voi myös nopeuttaa uuden lääkkeen kehitysprosessia.  Lääketieteen jatkuva kehitys lisää ymmärrystä sairauksien syntymekanismeista. Pfizer kehittääkin jatkuvasti uusia toimintatapoja, joilla lääkekehityksestä tulee nopeampaa ja ennustettavampaa.

Lääkehoitoja kehitetään myös entistä kohdennetummin ja pienemmille potilasryhmille. Sen tuloksena syntyy yksilöllisemmin annettavia täsmälääkkeitä.

Yhteistyöllä tuloksia

Lääkekehityksessä pullonkaulana on usein tarvittava infrastruktuuri, riittävät resurssit ja osaaminen, jotka mahdollistavat lupaavimpien ideoiden testauksen ja kehittämisen lääkkeiksi.

Parhaaseen tulokseen päästäänkin yhdistämällä julkisen ja yksityisen sektorin osaaminen. Pfizer tekee yhteistyötä julkisen sektorin kanssa eri maissa, myös Suomessa.

Pfizerin tutkimusyhteistyö Suomessa on tuonut myös merkittäviä tuloksia. Suomessa tehtiin lääketieteellinen läpimurtolöydös, jossa syöpälääkkeelle löydettiin uusi käyttökohde. Tutkimusta johtivat tutkijat Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutista (FIMM) ja HYKS Syöpäkeskuksesta. He tekivät tiivistä yhteistyötä Pfizerin tutkijoiden kanssa.

Pfizer ja muut lääkeyritykset tuovat osaamista lupaavien lääketutkimushankkeiden tunnistamiseen ja vastaavat niiden rahoituksesta ja viemisestä varsinaiseen lääkekehitysvaiheeseen.

Pfizer on mukana kymmenen muun lääkeyhtiön kanssa FinnGen-hankkeessa, jonka tavoitteena on ymmärtää entistä paremmin sairauksien syitä ja mahdollisia hoitomuotoja. Hanketta koordinoivat Helsingin yliopiston sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tutkijat. FinnGen-tutkimushanke kestää kuusi vuotta. Lue lisää FinnGenistä hankkeen sivuilta.

Lue lisää tutkimusyhteistyöstä kansainvälisiltä sivuiltamme (englanniksi).