Pfizer pienentää ekologista jalanjälkeään

Green Journey - Pfizerin ympäristöohjelma

Kansainvälisenä yrityksenä Pfizer kantaa vastuuta ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä.

Tavoitteenamme on pienentää toimintamme ja tuotteidemme ekologista jalanjälkeä. Tähän pyrimme Pfizerin Green Journey -ohjelman avulla, joka huomioi ympäristövaikutuksemme kaikessa toiminnassamme. Kestävä kehitys kattaa koko tuotteen tuotanto- ja toimitusketjun - ja koko tuotteen elinkaaren. 

Green Journey -ohjelmassa keskitymme etenkin kasvihuonekaasupäästöjen ja jätteiden vähentämiseen, energiatehokkuuteen, kierrätykseen ja vedenkulutuksen pienentämiseen. Uusien tuotteiden ja tuotepakkausten suunnittelussa olemme pienentäneet hiilijalanjälkeä esimerkiksi vähentämällä pakkausmateriaalien tarvetta ja kuljetuskustannuksia. 100 % Pfizerin avaintoimittajista tukee yrityksen tavoitteita tehokkain kestävän kehityksen ohjelmin.

Pfizer pyrkii nollapäästötavoitteeseen (Net-Zero Standard) vuoteen 2040 mennessä. Osana kyseistä sitoumusta Pfizer pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 95 prosenttia ja arvoketjunsa päästöjä 90 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoteen 2040 mennessä nopeuttamalla siirtymistä pois fossiilisista polttoaineista ja sitouttamalla tavarantoimittajia vastaavien toimien käynnistämiseen.

Jokapäiväisessä toiminnassamme luonnonvarojen säästäminen ja ympäristön huomiointi näkyy monin tavoin. Suomen toimistollamme pyrimme muun muassa pienentämään sähkönkulutusta, vähentämään jätteiden määrää ja lisäämään kierrätystä.

Tutustu Pfizerin Green Journey -ohjelmaan kansainvälisillä sivuillamme (englanniksi).

Vuotuinen ESG-raportti löytyy kansainvälisiltä sivuiltamme (englanniksi). 

Tiedote nollapäästötavoitteesta (julkaistu 30.6.2022) löytyy kansainvälisillä sivuiltamme (englanniksi).