Pfizer taistelee antibioottiresistenssiä vastaan

Antibioottiresistenssin leviämisen vastainen työ - Pfizer

Kansainvälisen terveysjärjestön WHO:n mukaan antibioottiresistenssi muodostaa maailmanlaajuisen terveysuhan. Antibioottiresistenssi tarkoittaa bakteerien vastustuskyvyn lisääntymistä antibiootteja vastaan ja siten antibioottien tehon heikentymistä, mikä on vaarantamassa länsimaisen terveydenhuollon perustan. Resistenssistä johtuu vuosittain maailmassa noin 700 000 kuolemaa. Määrän on ennustettu nousevan 10 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä, jos asiaan ei puututa.[1]  EU:n alueella aiheutuu vuosittain 25 000 kuolemaa moniresistenttien bakteerien aiheuttamien infektioiden vuoksi, mikä tarkoittaa 1,5 miljardin euron kustannuksia terveydenhuollolle.[2]

Pfizer toimii aktiivisesti antibioottiresistenssin leviämisen ehkäisemiseksi

Pfizer osallistuu antibioottiresistenssin pahenemisen vastaiseen työhön. 1940-luvulla penisilliinin valmistukseen liittyvästä pioneerityöstä lähtien Pfizer on aktiivisesti tutkinut ja kehittänyt innovatiivisia lääkkeitä ja rokotteita infektiotiotautien hoitoon ja ehkäisyyn sekä osallistunut toimintatapojen edistämiseen ja koulutusohjelmiin. Näin Pfizer on pyrkinyt vastaamaan potilaiden ja lääkäreiden muuttuviin tarpeisiin tartuntatautien torjunnassa.

Vuoden 2016 alkupuolella Pfizer oli mukana allekirjoittamassa maailmanlaajuisen Declaration on Combating Antimicrobial Resistance -julistusta, joka pyrkii kehittämään teollisuuden ja hallitusten yhteistyötä ongelman ratkaisemisessa. Julistuksen seurauksena Pfizer ja 12 muuta alan toimijaa julkaisivat Teollisuuden tiekartan antimikrobiresistenssin torjumiseksi. Kyseessä on neljän keskeisen sitoumuksen sisältävä toimintasuunnitelma, jonka allekirjoittaneet yritykset sitoutuvat saavuttamaan vuoteen 2020 mennessä.

Suomessa Pfizer tekee antibioottiresistenssin ehkäisyssä yhteistyötä mm. Suomen Infektiolääkärit ry:n, Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen, Kliiniset Mikrobiologit ry:n, Suomen yleislääkärit ry:n kanssa.  Teema on nostettu keskusteluun mm. järjestämällä tilaisuuksia. Lue lisää: terveydentukena-sivustolta.

Voit lukea lisää kansainvälisestä antibioottiresistenssin leviämisen vastaisesta työstä kansainvälisiltä sivuiltamme (englanniksi).

Miten jokainen voi torjua antibioottiresistenssiä

Meistä jokainen voi torjua antibioottiresistenssiä mm. seuraavin tavoin:

  • ehkäisemällä bakteerien leviämistä, esim. huolehtimalla hyvästä käsihygieniasta
  • torjumalla infektioita ennalta, esim. pitämällä huolta rokottautumisesta
  • käyttämällä antibiootteja oikein ja vastuullisesti, esim. välttämällä turhia antibioottikuureja ja syömällä antibioottikuuri loppuun lääkärin niin määrätessä.

Miten jokainen voi torjua antibioottiresistenssiä - Pfizer

Lähteet
1 Jim O’Neill et al: Tackling drug-resistant infections globally: Final report and recommendations. The review on antimicrobial resistance. https://amr-review.org/. 5/2016
2 World Economic Forum Global Risks Report 2013.