Ota yhteyttäOta yhteyttäPfizerProTerveyden tukena Sivustokartta
HomeVastuullisuusEettisyysYmpäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapaYmpäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapa

Pfizerilla olemme sitoutuneet pitkäjänteisesti edistämään kestävää kehitystä. Pfizer julkaisee vuosittain globaalin ESG-raportin, jossa kerrotaan, miten olemme edistyneet ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallintotavan saralla. ESG-periaatteet on sisällytetty kaikkiin ydintoimintoihimme ja tekemiseemme.

Vastuu ympäristöstä (environment)

Tavoitteenamme on tulla hiilineutraaliksi toiminnassamme vuoteen 2030 mennessä ja edistää vastaavia vähennyksiä myös koko arvoketjussamme. Pyrimme myös vähentämään lääkkeidemme ympäristövaikutuksia tuotteen koko elinkaaren ajan.

Kuinka ympäristöön liittyvä toimintamme tukee kestävän kehityksen tavoitteita (SDGs = Sustainable Development Goals):

 • Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri: Edistämme joustavaa ja kestävää infrastruktuuria, tieteellistä tutkimusta ja innovaatioita.

 • Vastuullinen kulutus ja tuotanto: Pyrimme ympäristöystävällisyyteen tuotteen elinkaaren hallinnassa ja otamme käyttöön kestävän kehityksen käytänteitä.

 • Ilmastotoimet: Toimimme ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjumiseksi.

Yhteiskuntavastuu (social)

Pfizer on pyrkii osaltaan rakentamaan terveellisempää ja oikeudenmukaisempaa maailmaa. Erilaisten kumppanuuksien ja ohjelmien avulla tavoitteenamme on laajentaa lääkkeidemme ja rokotteidemme kohtuuhintaista saatavuutta etenkin kehittyvissä maissa. Kun suojelemme ihmisiä tautitaakalta, luomme samalla myös mahdollisuuksia edistää monimuotoisuutta, oikeudenmukaisuutta ja osallisuutta. 

Kuinka lähestymistapamme sosiaalisiin kysymyksiin tukee kestävän kehityksen tavoitteita:

 • Terveys ja hyvinvointi: Pyrimme takaamaan terveyden ja hyvinvoinnin kaikenikäisille mahdollisimman tasapuolisen lääkkeiden ja rokotteiden saatavuuden avulla.

 • Sukupuolten tasa-arvo: Pyrimme lopettamaan naisten syrjinnän, varmistamaan yhtäläiset mahdollisuudet johtajuuteen ja edistämään lisääntymisterveyteen liittyvien valmisteiden saatavuutta. 

 • Työolosuhteet ja taloudellinen kasvu: Edistämme osallistavaa ja kestävää talouskasvua, työllisyyttä sekä turvallista ja terveellistä työympäristöä.

 • Eriarvoisuuden väheneminen: Edistämme sosiaalista ja taloudellista osallisuutta iästä, sukupuolesta, vammaisuudesta, rodusta, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai taloudellisesta tai muusta asemasta riippumatta.

 • Kumppanuudet: Luomme uusia kumppanuuksia kestävien kehitystavoitteiden saavuttamiseksi.

Hallintotapa (governance)

Olemme sitoutuneet toimimaan eettisesti, harkitusti ja vastuullisesti. Turvallisuus, laatu ja läpinäkyvyys ovat toiminnassamme etusijalla.
 
Kuinka hallintotapamme tukee kestävän kehityksen tavoitteita:

 • Terveys ja hyvinvointi: Pyrimme takaamaan terveyden ja hyvinvoinnin kaikenikäisille mahdollisimman tasapuolisen lääkkeiden ja rokotteiden saatavuuden avulla.

 • Sukupuolten tasa-arvo: Pyrimme lopettamaan naisten syrjinnän, varmistamaan yhtäläiset mahdollisuudet johtajuuteen ja edistämään lisääntymisterveyteen liittyvien valmisteiden saatavuutta.

 • Rauha, oikeus ja instituutiot: Tavoitteenamme on tukea oikeudenmukaisuutta, edistää oikeusvaltioperiaatetta sekä kehittää eettistä, avointa ja edustuksellista päätöksentekoa.

Vuotuinen ESG-raportti löytyy kansainvälisiltä sivuiltamme (englanniksi). 
Alla olevassa infograafissa on joitakin nostoja siitä, miten ympäristövastuun, yhteiskuntavastuun ja hallintotavan alueilla on edistytty vuonna 2021.

PfizerProTerveyden tukena Sivustokartta Pfizer Tuotteet TutkimusVastuullisuusBlogitTiedotteetUutisetOta yhteyttäIlmoita haittavaikutuksestaVerkkopalvelun käyttöehdotSosiaalisen median kanavien käyttöehdotYksityisyyttä koskevat periaatteetEvästeiden käyttöIlmoittaminen haittavaikutuksesta
Jos haluat ilmoittaa Pfizerin tuotteeseen liittyvästä haittavaikutuksesta, voit lähettää tiedot lomakkeella Ilmoita haittavaikutuksesta tai ottamalla yhteyttä puhelimitse: +358 (0) 9 430 040.

© Pfizer Ltd. 2022 Kaikki oikeudet pidätetään. Sivustolla mainittujen tuotteiden merkinnät voivat vaihdella maittain.