Pfizer vaikuttaa yhteiskunnassa

Vaikuttaa yhteiskunnassa - Pfizer

Ennakkoluuloton yhteistyö julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä tukee terveydenhuollon kehittämistä Suomessa. Yhteistyö tulee toteuttaa lain mukaan ja läpinäkyvästi.

Pfizer haluaa olla mukana kehittämässä suomalaista terveydenhuoltoa ja toimimmekin aktiivisesti suomalaisessa yhteiskunnassa. Teemme yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa eettisesti ja kunnioitamme kumppanimme arvoja.

Keskustelemme esimerkiksi säännöllisesti viranomaisten ja päättäjien kanssa alastamme ja toimintaympäristöstämme.

Terveysalan kasvustrategia on tärkeä hanke

Pfizer on myös osaltaan edistämässä terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian toteutumista. Sen tavoitteena on tuoda Suomeen lisää terveysalan investointeja ja talouskasvua.

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiassa korostetaan, että terveysala on yksi maailman nopeimmin kasvavia toimialoja. Suomella on hyvät mahdollisuudet nousta alan liiketoiminnan sekä hyvinvoinnin, terveyden ja uudistuvien palveluiden kärkimaaksi.

Kolme ministeriötä (TEM, STM ja OKM) valmisteli kasvustrategian yhteistyössä terveysalan toimijoiden kanssa. Se julkistettiin toukokuussa 2014. Strategia sisältää toimenpidesuositukset tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseksi, terveysalan investointien lisäämiseksi ja alan talouskasvun aikaansaamiseksi. Lue lisää TEM:n sivuilta.

Tavoitteena saada lisää investointeja Suomeen ja tuoda uudet ja innovatiiviset lääkkeet nopeasti suomalaisten potilaiden saataville

Kansainvälinen lääkeyritys, kuten Pfizer voi tuoda työtä ja investointeja Suomeen. Maiden välinen kilpailu näistä investoinneista on kovaa, mutta Suomessa on osattu kehittää ainutlaatuista tutkimusosaamista ja edistyksellisiä toimintamalleja. Terveysalan kasvustrategia tukee hyvin näiden toimintamallien edistämistä.

Pfizer pyrkii saamaan lisää potilaita hyödyttäviä lääketutkimuksia Suomeen. Pfizerilla on parhaillaan menossa useita lääketutkimuksia Suomessa.

Haluamme tuoda uudet ja innovatiiviset lääkkeet nopeasti suomalaisen potilaan saataville.