Koulutus- ja tutkimusyhteistyö lääkäreiden kanssa

Koulutus- ja tutkimusyhteistyö lääkäreiden kanssa - Pfizer

Pfizer tekee koulutus- ja tutkimusyhteistyötä suomalaisten lääkäreiden kanssa. Lääkärin ammatissa täydennyskoulutus on tärkeää, koska lääketieteellinen tieto uusiutuu ja lisääntyy nopeasti. Lääkäreiden on pystyttävä vastaamaan joustavasti suomalaisten potilaiden ja terveydenhuollon muuttuviin tarpeisiin.

Pfizer tarjoaa lääkäreille mahdollisuuden osallistua täydennyskoulutukseen. Tämä perustuu lääketieteelliseen tutkimustietoon ja yleisesti hyväksyttyihin käytäntöihin.

Lisäksi jotkut lääkärit toimivat kouluttajina ja tieteellisinä asiantuntijoina Pfizerin järjestämissä koulutustilaisuuksissa.

Kongressit tärkeä tiedonlähde lääkäreille

Lääketieteellistä tutkimusta tekevänä lääkeyrityksenä Pfizer haluaa tarjota suomalaisille lääkäreille mahdollisuuden osallistua kansainvälisiin lääketieteellisiin kongresseihin. Ne ovat lääkäreille tärkeä tiedonlähde, joissa he pääsevät kuulemaan uusinta tutkimustietoa suoraan tutkijoilta.

Lääkärin työ on elinikäistä oppimista. Lääkärillä on sekä eettinen että lakiin kirjattu velvoite kehittää ammattitaitoaan läpi koko ammattiuransa. Lääkärin täydennyskoulutus on myös työnantajan velvollisuus. Työnantajalla on kuitenkin rajalliset mahdollisuudet rahoittaa lääkäreiden koulutusta. Sen vuoksi koulutusyhteistyö yksityisen sektorin kanssa on tärkeää.

Yhteistyön perustana eettisyys ja lääkelaki

Yhteistyötämme lääkäreiden ja muiden viranomaisten kanssa säätelevät terveydenhuollon yksiköiden määräykset, eettiset ohjeet ja lääkelaki. Lääkäreiden kouluttaminen on Pfizerille osa vastuullista yritystoimintaa.

Koulutuksen lähtökohtina ovat tieteellisyys, puolueettomuus, objektiivisuus ja läpinäkyvyys. Pfizerin osallistuminen esitetään avoimesti koulutustilaisuuksien ohjelmassa.

Lääkemarkkinoinnin eettiset ohjeet linjaavat, miten lääkeyritys voi rahoittaa lääkäreiden jatkokoulutusta. Yritys voi maksaa asiantuntijana tai kouluttajana toimivalle lääkärille kohtuullisen luentopalkkion.

Näillä lääkäreillä on velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuutensa lääketeollisuuteen, kun hän kirjoittaa tai puhuu julkisesti sopimuksen kohteena olevasta yrityksestä, riippumatta tilaisuuden luonteesta tai järjestäjätahosta.

Pfizer ei maksa vapaa-ajan aktiviteetteja

Koulutukseen osallistuville lääkäreille yritys voi maksaa ainoastaan tieteellisen tai koulutuksellisen tilaisuuden rekisteröitymiskustannukset sekä matka-, majoitus- ja ateriakulut.  Pfizer ei maksa vapaa-ajan aktiviteetteja eikä viihdettä.

Tavoitteenamme on kehittää suomalaista terveydenhuoltoa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanina. Toimintamme perustuu molemminpuoliseen avoimuuteen ja kunnioitukseen.