Yhteistyö potilasjärjestöjen kanssa

Potilasjärjestöyhteistyö - Pfizer

Uusia lääkkeitä ja rokotteita kehittävänä yrityksenä Pfizer tekee yhteistyötä lääkäreiden, viranomaisten, julkisyhteisöjen sekä potilasjärjestöjen kanssa.

Potilasjärjestöt tekevät tärkeää työtä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Ne auttavat esimerkiksi potilaita ja heidän läheisiään elämään sairauden kanssa ja tarjoavat tietoa, tukea ja hoitavat potilaiden edunvalvontaa.

Yhteistyö on tasavertaista kumppanuutta

Yhteistyömme potilasjärjestöjen kanssa on avointa, keskustelevaa ja tasavertaista kumppanuutta.

Potilasjärjestöjen kanssa pyritään löytämään tapoja, joilla suomalaisen yhteiskunnan terveystavoitteita viedään laajemmin eteenpäin.

Lääkeyritysten yhteistyölle kolmannen sektorin kanssa on olemassa selkeät pelisäännöt. Olemme Pfizerilla sitoutuneet noudattamaan Lääketeollisuus ry:n eettisiä ohjeita kaikessa sidosryhmätoiminnassamme. Lisäksi koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti potilasjärjestöyhteistyön kehittämiseksi.

Pfizerin taloudellinen tuki potilasjärjestöille vuonna 2021

(Lääketeollisuus ry, Eettiset ohjeet, kohta IV 45 §)

 • Aivolisäke-potilasyhdistys SELLA ry, apuraha potilasjärjestön koulutuksellisiin, tiedotuksellisiin ja vertaistuen järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin, 4.000 euroa
 • Hengitysliitto ry, apuraha potilasjärjestön koulutuksellisiin ja tiedotuksellisiin tarkoituksiin, 4.000 euroa
 • IBD ja muut suolistosairaudet ry, apuraha potilasjärjestön koulutuksellisiin, tiedotukselliseen ja vertaistuen järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin, 46.592 euroa
 • Suomen Nivelyhdistys ry, apuraha potilasjärjestön koulutuksellisiin ja tiedotuksellisiin tarkoituksiin, 3.000 euroa
 • Suomen Reumaliitto ry, apuraha potilasjärjestön koulutuksellisiin ja tiedotuksellisiin tarkoituksiin, 41.500 euroa (24.000 euroa kohdistuu vuoden 2020 aktiviteetteihin)
 • Psoriasisliitto ry, apuraha potilasjärjestön koulutuksellisiin ja tiedotuksellisiin tarkoituksiin, 8.700 euroa
   

Pfizerin taloudellinen tuki potilasjärjestöille vuonna 2020

(Lääketeollisuus ry, Eettiset ohjeet, kohta IV 45 §)

 • Aivolisäke-potilasyhdistys SELLA ry, apuraha potilasjärjestön koulutuksellisiin, tiedotuksellisiin ja vertaistuen järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin, 4.000 euroa
 • Hengitysliitto ry, apuraha potilasjärjestön koulutuksellisiin ja tiedotuksellisiin tarkoituksiin, 4.000 euroa
 • IBD ja muut suolistosairaudet ry, apuraha potilasjärjestön koulutuksellisiin ja tiedotuksellisiin tarkoituksiin, 1.000 euroa
 • Karpatiat ry, apuraha potilasjärjestön koulutuksellisiin, tiedotuksellisiin vertaistuen järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin, 8.352 euroa
 • Psoriasisliitto ry, apuraha potilasjärjestön koulutuksellisiin ja tiedotuksellisiin tarkoituksiin, 700 euroa
 • Rintasyöpäyhdistys Europa Donna Finland ry, apuraha potilasjärjestön koulutuksellisiin ja tiedotuksellisiin tarkoituksiin, 6.660 euroa
 • Suomen PWS-yhdistys ry, apuraha potilasjärjestön koulutuksellisiin, tiedotukselliseen ja vertaistuen järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin, 3.850 euroa
 • Suomen Sydänliitto ry, apuraha potilasjärjestön koulutuksellisiin ja tiedotuksellisiin tarkoituksiin, 6.000 euroa

 

Pfizerin taloudellinen tuki potilasjärjestöille vuonna 2019

(Lääketeollisuus ry, Eettiset ohjeet, kohta IV 45 §)

 • Aivolisäke-potilasyhdistys SELLA ry, apuraha potilasjärjestön koulutuksellisiin, tiedotukselliseen ja vertaistuen järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin, 4.000 euroa
 • Crohn & Colitis ry, apuraha potilasjärjestön koulutuksellisiin, tiedotukselliseen ja vertaistuen järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin, 56.025 euroa
 • Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry, apuraha potilasjärjestön koulutuksellisiin ja tiedotuksellisiin tarkoituksiin 5.000 euroa
 • Suomen Reumaliitto ry, apuraha potilasjärjestön tiedotuksellisiin tarkoituksiin, 24.000 euroa
 • Suomen Syöpäpotilaat ry, apuraha potilasjärjestön tiedotuksellisiin tarkoituksiin, 10.000 euroa
 • Syöpäsäätiö sr, apuraha potilasjärjestön koulutuksellisiin ja tiedotuksellisiin tarkoituksiin, 9.255 euroa