Ota yhteyttäOta yhteyttäPfizerProTerveyden tukena Sivustokartta
HomeAjankohtaistaTiedotteetTutkimus: Alle puolet suomalaisista kokee seulonnat, suositellut rokotukset ja rokotussuojan tärkeinä keinoina vaikuttaa kollektiiviseen terveyteen
 
Tutkimus: Alle puolet suomalaisista kokee seulonnat, suositellut rokotukset ja rokotussuojan tärkeinä keinoina vaikuttaa kollektiiviseen terveyteen

16.8.2023 klo 9.00
 

Pfizerin teettämän kyselyn mukaan monikaan suomalainen ei koe esimerkiksi oman rokotussuojansa parantavan suomalaisten kokonaisvaltaista terveyttä. Samassa kyselyssä selvisi, että alle puolet suomalaisista olisi valmis maksamaan lisää veroja varmistaakseen uusimpien hoitomuotojen saatavuuden Suomessa. Kyselyyn vastanneista nuorista yli kolmannes kertoi saavansa tietoa lääketieteestä sosiaalisesta mediasta.
   

Pfizerin teettämän kyselyn mukaan 45 prosenttia suomalaisista kokee rokotussuojastaan huolehtimisen tärkeänä keinona vaikuttaa suomalaisten kollektiiviseen terveyteen. Samoissa luvuissa liikutaan myös seulontoihin osallistumisen (48 %) ja suositeltujen rokotusten (40 %), kuten influenssarokotuksen, ottamisen suhteen.

Sen lisäksi, että rokotuksilla suojataan yksittäistä ihmistä infektiotaudeilta, ne vaikuttavat epäsuorasti ihmisten terveyteen vähentämällä taudinaiheuttajien leviämistä koko väestön keskuudessa.

Tärkeimmäksi keinoksi kollektiivisesta terveydestä huolehtimiseksi kyselyyn vastanneet valitsivat vastuullisen terveyskäyttäytymisen, kuten käsienpesun ja kotona sairastamisen (64 %). Vähiten tärkeiksi puolestaan koettiin kantasolurekisteriin liittyminen (11 %) ja biopankkitutkimuksiin osallistuminen (13 %).

Kyselyssä selvitettiin 18–74-vuotiaiden suomalaisten tapoja hakea tietoa lääketieteestä ja lääketieteellisestä tutkimuksesta sekä heidän asenteitaan sairauksien ennaltaehkäisyä, terveydestä huolehtimisen vastuunjakoa ja lääketieteellistä tutkimusta kohtaan. Kyselyn tulokset on koottu kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä olevaan esitykseen.
 

Alle puolet valmiita maksamaan lisää veroja varmistaakseen parhaan mahdollisen hoidon


Pidemmällä aikavälillä suomalaisten terveyteen vaikuttaa kyselyyn vastanneiden mielestä myös terveydenhuoltojärjestelmän saama rahoitus (83 %). Alle puolet (44 %) oli kuitenkin valmiita maksamaan lisää veroja varmistaakseen, että Suomessa on käytössä uusimmat ja innovatiivisimmat hoitomuodot.

Nais- ja miesvastaajien välillä vastauksissa oli eroa. Kyselyyn vastanneista naisista rahoituksen yhteyden suomalaisten terveyteen tunnisti 86 prosenttia siinä, missä miesvastaajista näin vastasi 79 prosenttia.

Verotusta käsittelevässä kysymyksessä naisvastaajista 47 prosenttia olisi valmis maksamaan lisää veroja varmistaakseen uusimpien hoitomuotojen käytön. Miehistä näin vastasi 41 prosenttia.
 

Alle 25-vuotiaat saavat somesta myös tietoa lääketieteestä


Suomessa täysi-ikäiset ihmiset huolehtivat sairauksien ennaltaehkäisystä pääasiassa itse esimerkiksi rokottautumalla. Ajantasaista tietoa omasta rokotesuojastaan voi kuitenkin olla vaikea saada, sillä tieto on ripoteltuna ympäri terveydenhuollon järjestelmää ja osa siitä löytyy lapsuusajan paperisesta rokotekortista. Aikuisen myös tulee itse hankkia tieto hänelle suositelluista rokotteista.

Kyselyyn vastanneet kertoivat saavansa tietoa lääketieteestä ja lääketieteellisestä tutkimuksesta eniten internetistä eri verkkosivuilta (54 %), kuten Terveyskirjastosta ja Käypä hoito -suosituksista ja hakukoneista (41 %). Myös painetut ja digitaaliset sanomalehdet (39 %), tieteelliset julkaisut (38 %) ja televisio (37 %) koettiin tärkeiksi tässä suhteessa.

Sukupolvien välinen ero median käytössä näkyi tutkimuksessa selvästi. Muiden ikäryhmien tapaan nuoret, alle 25-vuotiaat, aikuiset saivat eniten tietoa lääketieteestä eri verkkosivustoilta (49 %). Toiseksi eniten he kuitenkin kokivat saavansa tietoa sosiaalisesta mediasta (35 %). Myös videopalvelut, kuten YouTube, koettiin nuorten vastaajien keskuudessa tärkeänä tietolähteenä (31 %).

Bilendin verkossa toteuttamaan tutkimukseen osallistui 1 000 18–74-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on 2 % molempiin suuntiin. Tutkimus toteutettiin 24.–28.4.2023.

Tulokset: Terveytesi tähdet -kyselytutkimuksen tulosyhteenveto, kesäkuu 2023

Lisätietoja:
Jutta Joutseno
viestintäpäällikkö, Pfizer
puh 09 430 040 (vaihde)

PfizerProTerveyden tukena Sivustokartta Pfizer Tuotteet TutkimusVastuullisuusBlogitTiedotteetUutisetOta yhteyttäIlmoita haittavaikutuksestaVerkkopalvelun käyttöehdotSosiaalisen median kanavien käyttöehdotYksityisyyttä koskevat periaatteetEvästeiden käyttöIlmoittaminen haittavaikutuksesta
Jos haluat ilmoittaa Pfizerin tuotteeseen liittyvästä haittavaikutuksesta, voit lähettää tiedot lomakkeella Ilmoita haittavaikutuksesta tai ottamalla yhteyttä puhelimitse: +358 (0) 9 430 040.

©Pfizer Ltd. 2024 Kaikki oikeudet pidätetään. Sivustolla mainittujen tuotteiden merkinnät voivat vaihdella maittain.