Arvot ja yrityskulttuuri

Arvot ja yrityskulttuuri Pfizer

Yrityskulttuuri kannustaa tavoitteellisuuteen

Pfizerin maailmanlaajuisena tarkoituksena on Breakthroughs that change patients' lives. Pfizerilla on oma, sisäinen Owning Our Purpose -yrityskulttuuri. Se kuvaa tapaamme toimia ja tehdä töitä.

Kaikella tekemisellämme on vaikutusta potilaaseen – tavoitteenamme on kehittää uusia ratkaisuja, jotka parantavat potilaan elämää. Yrityskulttuurissamme painottuvatkin läpimurrot ja edistyminen. Owning Our Purpose antaa rohkeutta miettiä asioita uudella tavalla sekä tukee tehtäviin ja tavoitteisiin sitoutumisessa.

Pfizerilaiset soveltavat Owning Our Purpose -mallia jokapäiväisessä työssään eri puolilla maailmaa. Kulttuurin kautta pfizerilaisia kannustetaan esimerkiksi tekemään asioita uudella tavalla, edistämään pitkän tähtäimen strategioita, luomaan viihtyisää työympäristöä, olemaan tehokkaita ja huolellisia sekä keskustelemaan asioista suoraan. Jokainen työntekijä on tärkeä osa Pfizerin liiketoimintaa.

Arvot ohjaavat toimintaamme 

Pfizerilla on neljä arvoa, jotka auttavat ohjaamaan käyttäytymistämme ja vaikuttavat päätöksentekoomme. Arvot ovat kestäviä periaatteita, jotka kertovat siitä, keitä olemme ja kuinka meidän tulee toimia. Arvomme ovat:

  • Courage – rohkeus: Pyrimme läpimurtoihin ja kehittymään, uudistumme ja keskitymme ratkaisuihin.
  • Excellence – laadukkuus ja erinomaisuus: Tavoittelemme parasta lopputulosta, keskitymme olennaiseen ja saatamme asiat loppuun.
  • Equity – yhdenvertaisuus: Toimimme osallistavasti, eettisesti ja vastuullisesti, arvostamme erilaisuutta sekä pyrimme edistämään terveydenhuollon yhdenvertaisuutta. 
  • Joy – ilo: Arvostamme toisiamme ja koemme iloa ja ylpeyttä työstämme.