Eettisyys on Pfizerin toiminnan lähtökohta

Eettinen toiminta - Pfizer

Eettisyys on lähtökohta kaikelle Pfizerin toiminnalle. Olemme avoimia ja toimimme läpinäkyvästi.

Pfizer noudattaa lääkeyritysten toimintaa säätelevää lainsäädäntöä sekä toimialan omia kansainvälisiä ja suomalaisia eettisiä ohjeita. Myös jokainen Pfizerin työntekijä on sitoutunut noudattamaan näitä ohjeita.

Suomessa lääkemarkkinointia valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Lisätietoa löydät Fimean sivuilta: www.fimea.fi. Sitä täydentää lääketeollisuuden vapaaehtoinen omavalvonta.

Lääketeollisuutta ja Pfizeria sitovat eettiset ohjeet ja lainsäädäntö:

•    Lääkealan keskeinen lainsäädäntö löytyy Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimean sivuilta
•    Lääketeollisuus ry:n käyttämät Eettiset ohjeet löytyvät Lääketeollisuus ry:n sivuilta
•    EFPIA:n (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) ohjeet lääkemarkkinoinnista löytyvät EFPIA:n sivuilta
•    TUKIJAn (Lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston) ohjeet ja suositukset löytyvät TUKIJAn sivuilta
•    The Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA): Yhdysvaltalaisyrityksen tytäryhtiönä Pfizeria sitoo Suomessakin USA:n rajojen ulkopuolella tapahtuvaa korruptiota koskeva Yhdysvaltojen ulkomaisen lahjonnan ja korruption vastaisista käytännöistä annettu laki (FCPA). Se edellyttää maaorganisaatiolta täyttä avoimuutta terveydenhuollon toimijoiden, viranomaisten sekä muiden sidosryhmien suuntaan.
•    Pfizerin maailmanlaajuiset eettistä toimintaa koskevat periaatteet ja ohjeet, Code of Conduct  löytyvät kansainvälisiltä sivuiltamme (englanniksi)