Ota yhteyttäOta yhteyttäPfizerProTerveyden tukena Sivustokartta
HomeVastuullisuusPfizer vaikuttaa yhteiskunnassaLääkeyhtiöiden vaikuttamistyön tavoitteena terveydenhuollon kehittäminenLääkeyhtiöiden vaikuttamistyön tavoitteena terveydenhuollon kehittäminen

Avoimuusrekisteri astui voimaan vuoden 2024 alusta. Kyseessä on valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) valvoma ja ylläpitämä rekisteri, jonka tarkoituksena on päätöksenteon läpinäkyvyyden parantaminen ja sitä kautta epäasiallisen vaikuttamisen torjunta sekä kansalaisten luottamuksen vahvistaminen[1].

Lääkeyritykselle avoimuusrekisteri on luonteva jatkumo lääketeollisuuden pyrkimykselle entistä laajempaan avoimuuteen ja luonnollinen osa vastuullista toimintaa. Pfizer kuuluu Lääketeollisuus ry:een, jonka eettisiä ohjeita jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan. Eettiset ohjeet käsittelevät muun muassa yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten, potilasjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa sekä taloudellisten suhteiden julkistamista. Julkistamme vuosittain terveydenhuollon ammattilaisten ja potilasjärjestöjen kanssa tehdyn yhteistyön sekä yhteistyöhön liittyvät taloudelliset etuudet.

Julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyö tukee terveydenhuollon kehittämistä Suomessa

Suomen terveydenhuollossa on käynnissä useita laajoja uudistuksia, jotka vaikuttavat useisiin alan toimijoihin, myös täällä toimiviin lääkeyrityksiin. On tärkeää, että näistä uudistuksista keskustellaan ja niitä viedään eteenpäin siten, että eri toimijoiden näkemykset tulevat kuulluiksi. Monet uudistukset ovat myös lainsäädännöllisiä, mistä syystä ne vievät oman aikansa, mikä edellyttää pitkäjänteistä ja johdonmukaista työskentelyä.

Keskustelemme säännöllisesti viranomaisten ja päättäjien kanssa alastamme ja toimintaympäristöstämme. Tehdessämme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa meitä ovat ohjanneet jo aiemminkin riippumattomuuden ja läpinäkyvyyden periaatteet, ja avoimuusrekisteri lisää vielä osaltaan selkeyttä kaikkien alan toimijoiden kesken.

Kuulumme Lääketeollisuus ry:hyn, joka toimii innovatiivisten lääkeyritysten etujärjestönä. Teemme toimintaympäristöön liittyvää vaikuttamistyötä pääasiassa osallistumalla aktiivisesti Lääketeollisuus ry:n toimintaan. Työntekijämme osallistuvatkin aktiivisesti Lääketeollisuus ry:n toimintaan: niin asiantuntijaryhmiin, toimikuntiin kuin eri tapahtumiinkin..

Innovatiiviselle lääkeyritykselle tärkeitä terveydenhuollon teemoja

Hallitusohjelma 2023 sisältää useita tervetulleita ja odotettuja terveydenhuollon ja lääkealan uudistuksia sekä johdonmukaisia jatkotoimia aiemmin käynnistetyille lääkeasioiden uudistamishankkeille.

Uusia lääkkeitä ja rokotteita kehittävänä yrityksenä meille erityisen tärkeitä lääkealan ja terveydenhuollon teemoja ovat mm. seuraavat:

  • Lääkehuollon kehittämiseen sekä lääkelainsäädäntöön liittyvät uudistukset ja projektit. Tällaisia ovat esimerkiksi uusien lääkkeiden arvioinnin kehittäminen sekä lääkkeiden ja rokotteiden rahoituksen turvaaminen.
  • Lääkkeiden ja rokotteiden saatavuuden parantamiseen tähtäävät projektit ja lääkkeiden huoltovarmuuden vahvistaminen (mukaan lukien velvoitevarastointilain uudistaminen), jotta lääkkeiden saatavuus voidaan turvata sekä normaali- että poikkeusoloissa niin pitkäaikaissairaille kuin akuuteissa sairastumisissa.
  • Aikuisten rokottautumisen kehittäminen sekä rokottautumiseen liittyvien tietojen hallinnoinnin parantaminen. Ennaltaehkäisy ja sen vahvistaminen tukevat osaltaan kansalaisten työ- ja toimintakykyä.
  • Käynnissä olevan EU:n lääkelainsäädäntöuudistuksen vaikutukset tutkivalle lääketeollisuudelle.   Näiden uudistusten vaikutukset ovat moninaiset ja ne koskevat mm. innovaatioiden mahdollistamista, lääkkeiden saatavuutta ja ympäristön kuormituksen vähentämistä.
  • Terapia-aluekohtaiset lääkehuoltoon liittyvät kehitys- ja uudistamishankkeet. Meille keskeisiä terapia-alueita ovat esimerkiksi syöpätaudit, harvinaissairaudet, tietyt kansantaudit, infektiotaudit ja rokotteet.
  • Suomessa tehtävän tieteellisen tutkimuksen edellytysten ja tutkimusekosysteemin vahvistaminen entisestään. Tähän tähtäävät mm. terveysalan TKI-toiminnan kasvuohjelma ja tutkimuslainsäädännön kehittämistyö.


Lisätietoa

Taloudellisten suhteiden julkistamiseen voi tutustua tarkemmin sivustollamme: Taloudellisten etuuksien julkistaminen ja Yhteistyö potilasjärjestöjen kanssa.

Lähteet

1 Hallitusohjelma 2019.
2 Hallitusohjelma 2023.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Vastuullisuus

Taloudellisten etuuksien julkistaminen

We've implemented an unprecedented, comprehensive preparedness plan to control our site operations. Here's the latest.

Vastuullisuus

Eettisyys on lähtökohtamme

We've implemented an unprecedented, comprehensive preparedness plan to control our site operations. Here's the latest.

PfizerProTerveyden tukena Sivustokartta Pfizer Tuotteet TutkimusVastuullisuusBlogitTiedotteetUutisetOta yhteyttäIlmoita haittavaikutuksestaVerkkopalvelun käyttöehdotSosiaalisen median kanavien käyttöehdotYksityisyyttä koskevat periaatteetEvästeiden käyttöIlmoittaminen haittavaikutuksesta
Jos haluat ilmoittaa Pfizerin tuotteeseen liittyvästä haittavaikutuksesta, voit lähettää tiedot lomakkeella Ilmoita haittavaikutuksesta tai ottamalla yhteyttä puhelimitse: +358 (0) 9 430 040.

©Pfizer Ltd. 2024 Kaikki oikeudet pidätetään. Sivustolla mainittujen tuotteiden merkinnät voivat vaihdella maittain.