Ota yhteyttäOta yhteyttäPfizerProTerveyden tukena Sivustokartta
HomeAjankohtaistaUutisetFaktoja lääkeväärennöksistäFaktoja lääkeväärennöksistä

17.04.2023 klo 9.00
 

Mitä lääkeväärennökset ovat?

Ihmiset kaikkialla maailmassa turvautuvat lääkkeisiin esimerkiksi kroonisten sairauksien hoidossa, raskauden ehkäisyssä ja hengenvaarallisten sairauksien hoidossa.

Silti ihmiset saattavat käyttää väärennettyjä lääkkeitä tietämättään joka päivä, jopa kehittyneissä maissa, joissa terveydenhuoltojärjestelmät ovat erittäin säänneltyjä. Ihmiset vaarantavat henkensä sellaisen asian vuoksi, johon heidän pitäisi voida luottaa. Lääketeollisuus ja lääkevalvontaviranomaiset työskentelevät jatkuvasti pitääkseen huonolaatuiset ja väärennetyt lääkkeet mahdollisimman hyvin poissa liikenteestä. Kysymyksiä on kuitenkin edelleen: Mitä lääkeväärennökset ovat? Kuinka suuri lääkeväärennösongelma maailmanlaajuisesti on? Ja kuka on vaarassa?
 

Mitä lääkeväärennökset ovat?


Väärennetyt lääkkeet valmistetaan ja pakataan niin, että ne näyttävät laillisilta lääkkeiltä, mutta ne sisältävät usein vain vähän tai eivät lainkaan lääkepakkauksessa mainittua vaikuttavaa ainetta. Laittomassa toimitusketjussa olevat väärennetyt lääkkeet ovat vakava riski pahaa aavistamattomille potilaille.

Joissakin tapauksissa lääkeväärennöksillä ei ole lainkaan vaikutusta, koska ne eivät sisällä lääkeaineita. Pahimmassa tapauksessa jotkin taas saattavat jopa sisältää vaarallisia ainesosia. Interpolin mukaan "joidenkin väärennettyjen lääkkeiden on todettu sisältävän elohopeaa, arseenia, rotanmyrkkyä tai sementtiä".[1]

Väärennetyillä lääkkeillä voi olla vakavia seurauksia yksilöille, yhteisöille ja koko maailman kansanterveydelle. Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan pieni- ja keskituloisissa maissa yksi kymmenestä lääkkeestä on huonolaatuinen tai väärennetty. Tämä ei ainoastaan heikennä yleistä luottamusta terveydenhuoltoon, vaan voi johtaa jopa kuolemantapauksiin. Esimerkiksi vuosittain 72 430–169 271 lasta kuolee keuhkokuumeeseen saatuaan väärennettyjä antibiootteja.[2]

Jotkin väärennetyt lääkkeet sisältävät oikeita antibiootteja tai viruslääkkeitä, mutta paljon pienempinä määrinä kuin mitä pakkauksessa mainitaan. Jos annos ei riitä taudin hoitoon, ja voi antaa taudinaiheuttajille mahdollisuuden muuntua ja levitä, mikä osaltaan lisää antibioottiresistenttien infektioiden kasvavaa kansanterveysuhkaa. Väärennetyt lääkkeet saattavat myös sisältää sisältää myös muita lääkeaineita, kuin pakkaukseen on merkitty, mikä voi johtaa yliannostuksiin ja kuolemantapauksiin.
 

Heikkolaatuiset vs. väärennetyt vs. rekisteröimättömät lääkkeet


Laittomia lääkkeitä on useita eri luokkia. Vuonna 2017 WHO otti käyttöön termit "heikkolaatuiset" ja "väärennetyt lääkevalmisteet" korvaamaan yleisen termin "lääkeväärennökset" ja laajensi maailmanlaajuisten toimien painopistettä, jolla pyritään estämään tällaisten tuotteiden päätyminen kuluttajille.[2]

Heikkolaatuisia ovat lääkkeet, jotka eivät täytä valmistajan laatustandardeja, mukaan lukien lääkkeet, joiden kestoaika on umpeutunut tai joita ei ole säilytetty asianmukaisesti. Toisaalta väärennetyt lääkkeet ovat lääkkeitä, jotka "tarkoituksellisesti tai vilpillisesti vääristelevät koostumustaan tai lähdettään". Tällaisia ovat esimerkiksi viranomaisen hyväksymät lääkkeet, jotka on varastettu ja myyty edelleen; väärennetyt lääkkeet, jotka on pakattu niin, että ne näyttävät alkuperäisiltä; tai väärennetyt lääkkeet, jotka eivät sisällä pakkaukseen merkittyä vaikuttavaa ainetta.[2]

Kolmas ryhmä ovat rekisteröimättömät lääkkeet, jotka ovat lääkkeitä, joita kyseisen maan terveysviranomaiset eivät ole hyväksyneet.

Jotkin näistä huonolaatuisista, väärennetyistä tai rekisteröimättömistä lääkkeistä saattavat olla tehokkaita sairauksien hoidossa, mutta viranomaisvalvonnan puute tekee niistä epäluotettavia ja vaarallisia, mikä on vakava ongelma.

Pfizerin turvallisuusjohtaja Lev Kubiak ilmaisee asian näin: Pfizerin Product Integrity for Patient Safety -ohjelma on auttanut takavarikoimaan yli 302 miljoonaa annosta Pfizerin väärennettyjä lääkkeitä kansainvälisestä toimitusketjusta ennen kuin ne ovat päässeet potilaiden ulottuville ja vaarantaneet heitä. Väärennettyjä Pfizerin lääkkeitä on nyt takavarikoitu 116 maassa eri puolilla maailmaa, ja ne ovat kasvava maailmanlaajuinen uhka."
 

Väärennetyt lääkkeet ovat maailmanlaajuinen ongelma


Väärennetyt lääkkeet ja niiden vaikutukset olivat vuosikymmeniä ongelma lähinnä kehitysmaissa ja alhaisen tulotason maissa, joissa useimmilla ihmisillä ei ole mahdollisuutta saada sellaisia reseptilääkkeitä, rokotteita ja lääkinnällisiä laitteita, jotka ovat helposti saatavilla kehittyneissä maissa. Tuotteiden heikko saatavuus ja paikoin löyhät säännökset ovat luoneet markkinat väärentäjille.

Verkkoapteekkien yleistymisen myötä lääkeväärennöksistä on tullut ongelma kaikkialla maailmassa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa väärennetyt lääkkeet pääsevät toisinaan laillisiin toimitusketjuihin, ja arviolta yksi prosentti apteekeista toimitetuista lääkkeistä voi olla väärennettyjä.[3] Suurin osa huonolaatuisista ja väärennetyistä lääkkeistä Yhdysvalloissa ja muissa kehittyneissä maissa ostetaan kuitenkin verkosta. 

Suomessa virallisiin jakelukanaviin on  päässyt lääkeväärennöksiä harvoin. Tapauksia on ollut muutamia Suomessa, ensimmäinen vuonna 2014. Kaikki tapaukset ovat liittyneet lääkkeiden rinnakkaistuontiin. Lääkeväärennösdirektiivin implementoinnin jälkeen Suomessa ei ole tavattu ainoatakaan lääkeväärennöstapausta lääkkeiden laillisessa jakelukanavassa. Tämä ja Suomessa käytössä oleva lääkkeiden yksikanavajakelu ovat suojanneet tehokkaasti lääkejakeluketjua.

"Liian monet ihmiset uskovat, että nämä vaaralliset väärennökset ovat uhka vain matalan ja keskitulotason maissa, mutta näin ei yksinkertaisesti ole", Kubiak toteaa. "Lääkeväärennöksiä on ollut liikkeellä jo pitkään myös kehittyneissä maissa, ja niitä on nyt entistä enemmän saatavilla, kun COVID-19-pandemia on lisännyt verkon kautta ostamista."

Global Alliance for Safe Online Pharmacies -järjestön vuonna 2021 tekemän tutkimuksen mukaan yli puolet amerikkalaisista aikuisista on tilannut verkosta erilaisia lääkkeitä, esimerkiksi diabeteksen, astman, syövän hormonivajauksen hoitoon.[4] Lähes puolet heistä uskoo virheellisesti, että kaikki Yhdysvalloissa tuotteita myyvät verkkoapteekit ovat saaneet FDA:n hyväksynnän ja noudattavat turvallisuusmääräyksiä. Saman tutkimuksen mukaan kuitenkin noin 95 prosenttia maailman verkkoapteekeista toimii laittomasti.

Suomalaiset kuluttajat tilaavat myös lääkkeitä laittomista nettiapteekeista. Usein nämä nettisivut on laadittu niin taitavasti, että kuluttaja voi luulla niitä laillisiksi. Lisäksi mahdollisuus maksaa luottokortilla voi vahvistaa tätä vaikutelmaa. Vuonna 2009 tehdyn tutkimuksen mukaan noin 11 % suomalaisista hankkii lääkkeitä muualta kuin laillisista jakelukanavista. Tullin vuosittaiset tilastot takavarikoiduista lääkelähetyksistä vahvistavat tätä käsitystä.  

Toukokuussa 2021 INTERPOLin operaatio, johon osallistui lainvalvonta- ja terveysviranomaisia 92 maasta, sulki tuhansia verkkoapteekkeja, jotka myivät luvattomia tai väärennettyjä lääkkeitä.[5] Lisäksi ne takavarikoivat yli 9 miljoonaa laitonta lääkettä ja lääkinnällistä laitetta, mukaan lukien 3 miljoonaa väärennettyä lääkettä Isossa-Britanniassa ja 500 000 luvatonta kirurgista maskia Italiassa. Väärennetyt lääkkeet vaihtelivat unilääkkeistä ja kipulääkkeistä antibiootteihin ja malarialääkkeisiin, ja jopa syöpähoitoihin.
 

Väärennettyjen lääkeiden vaikutusten ymmärtäminen


Väärennetyt lääkkeet näyttävät ja maistuvat usein saamalta kuin alkuperäiset lääkkeet, mutta niitä ei yksinkertaisesti ole turvallista ottaa. Lääkkeiden ostaminen muualta kuin laillisesta apteekista voi vaarantaa terveyden.

Väärennettyjä lääkkeitä on nykyään saatavilla kaikkialla maailmassa, mikä on kasvava uhka. Terveysviranomaiset, lainvalvontaviranomaiset ja lääkeyhtiöt tekevät kovasti töitä tämän uhan minimoimiseksi, mutta on tärkeää, että kansalaiset ymmärtävät väärennettyjen lääkkeiden ostamisen ja käyttämisen riskit. 

Muokattu Pfizerin artikkelista Fake Drugs 101: Facts on Illegal, Counterfeit Drugs

Viitteet:

  1. Fake medicines. INTERPOL. www.interpol.int/en/Crimes/Illicit-goods/Shop-safely/Fake-medicines. Vierailtu 26.10.2021.
  2. The WHO member state mechanism on substandard and falsified medical products. World Health Organization. www.who.int/publications/i/item/WHO-MVP-EMP-SAV-2019.04. Julkaistu huhtikuussa 2019.
  3. O’Donnell J, Tanz LJ, Gladden RM, Davis NL, Bitting J. Trends in and Characteristics of Drug Overdose Deaths Involving Illicitly Manufactured Fentanyls — United States, 2019–2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021;70:1740-1746. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7050e3. Julkaistu 17.12. 2021.
  4. New Survey: As More Americans Buy Meds on the Internet, Most Prioritize Cost & Convenience Over Safety. Global Alliance for Safe Online Pharmacies. https://buysaferx.pharmacy/asopfoundation-survey-release-july-2021/. Julkaistu heinäkuussa 2021.
  5. Thousands of fake online pharmacies shut down in INTERPOL operation. INTERPOL. www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2021/Thousands-of-fake-online-pharmacies-shut-down-in-INTERPOL-operation. Julkaistu 8.7.2021.
 
PfizerProTerveyden tukena Sivustokartta Pfizer Tuotteet TutkimusVastuullisuusBlogitTiedotteetUutisetOta yhteyttäIlmoita haittavaikutuksestaVerkkopalvelun käyttöehdotSosiaalisen median kanavien käyttöehdotYksityisyyttä koskevat periaatteetEvästeiden käyttöIlmoittaminen haittavaikutuksesta
Jos haluat ilmoittaa Pfizerin tuotteeseen liittyvästä haittavaikutuksesta, voit lähettää tiedot lomakkeella Ilmoita haittavaikutuksesta tai ottamalla yhteyttä puhelimitse: +358 (0) 9 430 040.

©Pfizer Ltd. 2024 Kaikki oikeudet pidätetään. Sivustolla mainittujen tuotteiden merkinnät voivat vaihdella maittain.