Skip directly to content

Taloudellisten etuuksien julkistaminen

Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestön EFPIAn säännösten mukainen taloudellisten suhteiden julkistaminen

 

Me Pfizerilla teemme jatkuvasti yhteistyötä terveydenhuoltoalan ammattilaisten ja terveydenhuoltoalan organisaatioiden kanssa. Yhteistyötä tehdään, jotta saamme ja voimme jakaa tietoa esimerkiksi lääkkeiden kehityksestä, parhaista hoitokäytännöistä, eri hoitomuotojen taloudellisista vaikutuksista sekä lääkkeiden roolista potilaan hoidossa.

Yhteistyö on tärkeää, jotta saamme käytännön työhön perustuvaa tietoa. Sen avulla voimme tuoda potilaiden ulottuville tehokkaita, terveyttä edistäviä hoitoja sekä jakaa tietoa terveydenhuoltoalan ammattilaisten päätöksenteon tueksi.

Haluamme lisätä ymmärrystä siitä, mitä teemme ja mitkä ovat toimintatapamme. Meille on tärkeää toimia läpinäkyvästi. Tämä koskee niin toimintaamme liikeyrityksenä kuin yhteistyötämme terveydenhuoltoalan ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa. Toivomme, että taloudellisten suhteiden avoin julkistaminen auttaa ymmärtämään niitä hyötyjä, joita yhteistyö tuo potilaan hoidon tueksi.

Haluamme rakentaa ja ylläpitää luottamusta Pfizerin toimintaan ja lääkehoitoihin. Uskomme, että läpinäkyvyys ja avoimuus ovat tässä keskeisiä elementtejä. Tuemme vahvasti Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestön EFPIAn työtä läpinäkyvyyden lisäämiseksi lääketeollisuudessa.

EFPIAn päätös taloudellisten suhteiden julkistamisesta luo yhteisen eurooppalaisen pohjan raportoinnille taloudellisista etuuksista. Lisätietoja julkistamisesta löydät EFPIAn sivuilta http://transparency.efpia.eu sekä Lääketeollisuus ry:n sivuilta http://www.laaketeollisuus.fi

Suomessa Lääketeollisuus ry:n jäsenten yhteinen julkistuspäivä vuoden 2018 tiedoille oli torstaina 13.6.2019. Pfizerin tiedot julkistettiin tuolloin tällä sivulla.

Julkistamisessa käytetyt menetelmät esitetään muistioissa. Pfizer Suomen maksamat taloudelliset etuudet julkaistaan raporteissa ja lisäksi käytettävissä on julkistuksen yhteenvedot. Tutustu aineistoihin alla olevista linkeistä.

Vuoden 2018 tiedot

Vuoden 2017 tiedot

Vuoden 2016 tiedot

Nämä tiedot on julkaistu ainoastaan läpinäkyvyysperiaatteen noudattamiseksi siten kuin on tarkemmin kuvailtu Pfizerin ETA-alueen terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitetussa tietosuojailmoituksessa (kohdassa ”Taloudellisten etuuksien julkistaminen”). Tietojen julkaiseminen tällä sivulla ei anna verkkosivun käyttäjille yleistä valtuutusta suorittaa minkäänlaista terveydenhuollon ammattilaisten henkilötietojen käsittelyä edelleen, kuten tietojen yhdistämistä muilla verkkosivuilla julkaistuihin tietoihin.

Yhteyshenkilö

Jutta Joutseno
viestintäpäällikkö
puh. (09) 430 040