Ota yhteyttäOta yhteyttäPfizerProTerveyden tukena Sivustokartta
HomeAjankohtaistaUutisetPfizerin suun kautta annosteltava COVID-19-viruslääkekandidaatti vähensi 89 % ...Pfizerin suun kautta annosteltava COVID-19-viruslääkekandidaatti vähensi 89 % sairaalahoitoon joutumisen tai kuoleman riskiä korkean riskin potilailla vaiheen 2/3 kliinisen tutkimuksen välianalyysissä

08.11.2021 klo 10.30
 

  • Viruslääkekandidaatin (PF-07321332 ja ritonaviiri) havaittiin vähentävän sairaalahoitoon joutumisen tai kuolemanriskiä 89 % lumelääkkeeseen verrattuna aikuisilla, joilla on suuri riski saada vakava COVID-19-tautimuoto. 
  • 28 päivän seurantajakson aikana tutkimuspopulaatiossa ei raportoitu yhtään kuolemantapausta viruslääkekandidaattia saaneilla koehenkilöillä, kun taas lumelääkettä saaneiden ryhmässä oli 10 kuolemantapausta.
  • Pfizer aikoo toimittaa tutkimustulokset mahdollisimman pian FDA:lle meneillään olevaa hätäkäyttöluvan (Emergency Use Authorization, EUA) rolling review -arviointia varten.

 
Pfizer ilmoitti 5.11.2021, että sen vaiheen 2/3 kliinisessä tutkimuksessa oleva suun kautta annosteltava COVID-19-viruslääkekandidaatti (PF-07321332 ja ritonaviiri) vähensi 89 %:lla sairaalahoitoon päätymistä ja kuolemantapauksia potilailla, joilla on suuri riski saada vakava COVID-19-tautimuoto.  

Kyseessä on välianalyysin tulokset satunnaistetusta kaksoissokkotutkimuksesta, johon osallistui COVID-19-tautiin sairastuneita aikuisia potilaita, jotka eivät olleet sairaalahoidossa ja joilla on suuri riski saada vakava tauti. Kyseisen EPIC-HR (Evaluation of Protease Inhibition for COVID-19 in High-Risk Patients) -tutkimuksen välianalyysi osoitti COVID-19-tautiin liittyvän sairaalahoidon tai mistä tahansa syystä johtuvan kuoleman riskin olevan 89 % pienempi lääkettä saaneiden ryhmässä lumelääkkeeseen verrattuna.

Niistä korkean riskin potilaista, jotka saivat viruslääkekandidaattia kolmen päivän kuluessa oireiden alkamisesta (ensisijainen päätetapahtuma), 0,8 % (3/385) joutui sairaalahoitoon päivään 28 mennessä verrattuna 7,0 %:iin (27/385) lumelääkettä saaneista potilaista, joista 7 kuoli myöhemmin. Tämä ero on tilastollisesti merkitsevä (p<0,0001). 

Potilaista, joita hoidettiin viiden päivän kuluessa oireiden alkamisesta, 1,0 % (6/607) viruslääkekandidaattia saaneista joutui sairaalahoitoon 28 päivän kuluessa satunnaistamisesta  verrattuna 6,7 %:iin (41/612) potilaista, jotka saivat lumelääkettä. Tämä ero on tilastollisesti merkitsevä (p<0,0001). Tutkimuspopulaatiossa ei päivään 28 mennessä raportoitu yhtään kuolemantapausta viruslääkekandidaattia saaneilla koehenkilöillä, kun taas lumelääkettä saaneiden koehenkilöiden keskuudessa oli 10 (1,6 %) kuolemantapausta.

Riippumattoman tietoja monitoroivan komitean suosituksesta ja FDA:n kanssa käytyjen keskustelujen tuloksena uusien koehenkilöiden rekrytointi tutkimukseen keskeytetään. Pfizer toimittaa tulokset osana jatkuvaa tutkimustulosten toimittamista FDA:lle hätäkäyttöluvan (Emergencey Use Authorization, EUA) hakemiseksi.

Jos viruslääkekandidaatti saisi myyntiluvan, se olisi ensimmäinen suun kautta otettava viruslääke, joka on erityisesti suunniteltu SARS-CoV-2-3CL-proteaasin estäjäksi. 

Viruslääkekandidaatin (PF-07321332 ja ritonaviiri) vaiheen 2/3 EPIC-HR-tutkimuksen rekrytointi käynnistyi heinäkuussa 2021. Tutkimukseen soveltuivat koehenkilöt, joilla on korkea riski sairastua vakavaan COVID-19-tautiin. Viruslääkekandidaatilla on käynnissä myös kaksi muuta vaiheen 2/3 tutkimusta, joista toisessa tutkitaan standardiriskin potilaita ja toisessa COVID-19 taudin ennaltaehkäisyä altistumisen jälkeen. Näiden EPIC-SR (Evaluation of Protease Inhibition for COVID-19 in Standard-Risk Patients in Standard-Risk) ja EPIC-PEP (Evaluation of Protease Inhibition for COVID-19 in Post-Exposure Prophylaxis) -tutkimusten tulokset eivät sisälly näihin nyt julkaistuihin välianalyysin tuloksiin. Kyseiset tutkimukset käynnistyivät elokuussa 2021 ja syyskuussa 2021 ja ovat tällä hetkellä käynnissä.
 

Taustatietoja EPIC-HR-tutkimuksen välianalyysistä


EPIC-HR-tutkimuksen tuloksia arvioitiin 1 219 koehenkilöltä saadusta tiedosta. Koehenkilöt olivat tulleet mukaan tutkimukseen 29.9.2021 mennessä. Kun uusien koehenkilöiden rekrytointi päätettiin lopettaa, oli tutkimukseen rekrytoitu jo 70 % suunnitellusta 3 000 koehenkilöstä. Tutkimukseen osallistuvat koehenkilöt  ovat Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, Euroopasta, Afrikasta ja Aasiasta, 45 %:n ollessa Yhdysvalloista.
Koehenkilöillä oli viiden päivän kuluessa oireiden alkamisesta laboratoriossa vahvistettu diagnoosi SARS-CoV-2-infektiosta, ja heillä oli lieviä tai keskivaikeita oireita. Lisäksi heillä oli oltava vähintään yksi ominaisuus tai perussairaus, johon liittyy kohonnut riski sairastua vakavaan COVID-19-tautiin. Kukin potilas satunnaistettiin (1:1) saamaan viruslääkekandidaattia tai lumelääkettä suun kautta 12 tunnin välein viiden päivän ajan.
 

Tietoja vaiheen 2/3 EPIC-HR-tutkimuksen turvallisuustiedoista


EPIC-HR-tutkimuksessa viruslääkekandidaatin turvallisuutta arvioitiin laajemmassa 1 881 koehenkilön kohortissa, jonka tiedot olivat saatavissa välianalyysiin mennessä. Hoidon aikana ilmaantuneet haittatapahtumat olivat viruslääkekandidaatin (19 %) ja lumelääkkeen (21 %) välillä samankaltaisia, ja suurin osa haittatapahtumista oli lieviä. Niistä potilaista, joiden hoitoon liittyviä haittatapahtumia voitiin arvioida, havaittiin viruslääkekandidaattia saaneessa ryhmässä vähemmän vakavia haittatapahtumia (1,7 % vs. 6,6 %) ja vähemmän tutkimuslääkkeen käytön keskeyttämisiä haittatapahtumien vuoksi (2,1 % vs. 4,1 %) verrattuna lumelääkettä saaneiden ryhmään.
 

Tietoja viruslääkekandidaatista (PF-07321332 ja ritonaviiri) ja EPIC-kehitysohjelmasta


Viruslääkekandidaatti (PF-07321332 ja ritonaviiri) on kliinisessä tutkimusvaiheessa oleva SARS-CoV-2-proteaasin estäjä, joka on suunniteltu erityisesti suun kautta annettavaksi. Sitä voidaan siten määrätä heti ensimmäisten oireiden ilmaantuessa tai altistumisen jälkeen, mikä voi mahdollisesti auttaa potilaita välttämään sairaalahoitoon ja kuolemaan johtavaa vakavaa sairautta.  

PF-07321332 on suunniteltu estämään SARS-CoV-2-3CL-proteaasin toimintaa. SARS-CoV-2-3CL-proteaasi on  entsyymi, jota koronavirus tarvitsee voidakseen replikoitua. Samanaikaisesti PF-07321332:n kanssa annettava pieni ritonaviiriannos hidastaa PF-07321332:n hajoamista. Näin PF-07321332 pysyy aktiivisena elimistössä pidempään korkeampina pitoisuuksina ja auttaa torjumaan virusta. PF-07321332 estää viruksen replikaatiota proteolyysiksi kutsutussa vaiheessa, joka tapahtuu ennen kuin viruksen RNA replikoituu. Prekliinisissä tutkimuksissa PF-07321332:lla ei havaittu mutageenisiä DNA-interaktioita.

Pfizer aloitti EPIC-HR-tutkimuksen heinäkuussa 2021 vaiheen 1 kliinisten tutkimusten myönteisten tulosten jälkeen ja jatkaa viruslääkekandidaatin tutkimustyötä muissa EPIC-tutkimuksissa. Elokuussa 2021 Pfizer aloitti vaiheen 2/3 EPIC-SR-tutkimuksen (Evaluation of Protease Inhibition for COVID19 in Standard-Risk Patients), jossa arvioidaan tehoa ja turvallisuutta potilailla, joilla on vahvistettu diagnoosi SARS-CoV-2-infektiosta ja ns. standardiriski (eli pieni sairaalahoitoon joutumisen tai kuoleman riski). EPIC-SR-tutkimus sisältää myös kohortin rokotettuja potilaita, joilla on riskitekijöitä saada vakava tautimuoto ja oireinen akuutti COVID-19-infektio rokotuksesta huolimatta. Syyskuussa Pfizer aloitti vaiheen 2/3 EPIC-PEP (Evaluation of Protease Inhibition for COVID-19 in Post-Exposure Prophylaxis) -tutkimuksen tehon ja turvallisuuden arvioimiseksi aikuisilla, jotka ovat altistuneet COVID-19-taudille kotitaloudessaan.

Lisätietoja viruslääkekandidaatin (PF-07321332 ja ritonaviiri) 2/3 kliinisistä tutkimuksista löytyy osoitteesta: https://www.clinicaltrials.gov/

Englanninkielinen tiedote, julkaistu 5.11.2021: https://www.businesswire.com/news/home/20211105005260/en/Pfizer%E2%80%99s-Novel-COVID-19-Oral-Antiviral-Treatment-Candidate-Reduced-Risk-of-Hospitalization-or-Death-by-89-in-Interim-Analysis-of-Phase-23-EPIC-HR-Study 

PfizerProTerveyden tukena Sivustokartta Pfizer Tuotteet TutkimusVastuullisuusBlogitTiedotteetUutisetOta yhteyttäIlmoita haittavaikutuksestaVerkkopalvelun käyttöehdotSosiaalisen median kanavien käyttöehdotYksityisyyttä koskevat periaatteetEvästeiden käyttöIlmoittaminen haittavaikutuksesta
Jos haluat ilmoittaa Pfizerin tuotteeseen liittyvästä haittavaikutuksesta, voit lähettää tiedot lomakkeella Ilmoita haittavaikutuksesta tai ottamalla yhteyttä puhelimitse: +358 (0) 9 430 040.

©Pfizer Ltd. 2024 Kaikki oikeudet pidätetään. Sivustolla mainittujen tuotteiden merkinnät voivat vaihdella maittain.